NEDERLAND - Vrijdag 5 mei 2017 publiceert het AD over het Rijksrecherche-onderzoek naar een Amsterdamse politiecommissaris. In het artikel worden ook de namen van andere politiefunctionarissen genoemd in relatie tot dit onderzoek.

Het gaat hier om een onderzoek door de Rijksrecherche. Bij de  korpsleiding is bekend dat meerdere politiemedewerkers als getuige zijn gehoord. De politie wacht de uitkomsten van het onderzoek van de Rijksrecherche af. Zodra de feiten duidelijk zijn, wordt bepaald of interne onderzoeken tegen medewerkers nodig zijn.

Impact

Korpschef Erik Akerboom betreurt dat het korps op deze wijze in het nieuws komt. “Gedurende mijn eerste jaar hebben zich meerdere integriteitskwesties aangediend. Dit raakt de hele organisatie en heeft impact op de medewerkers, van hoog tot laag. Ik zie dit in de reacties op intranet. Ook de komende maanden zullen zich zaken voordoen.  Ik vind het belangrijk een duidelijk signaal af te geven over waar we staan als politie ten aanzien van integriteit.”

Kernwaarde

Integriteit is een kernwaarde van de politie. We schenken dan ook veel aandacht aan het onderwerp, zowel preventief als repressief.  Akerboom: “Integriteit is meer dan je houden aan de wet. Het gaat ook over zorgvuldig omgaan met informatie, bevoegdheden en gemeenschapsgeld en het gaat over omgangsvormen. Je moet verantwoordelijkheid kunnen en willen afleggen over je doen en laten.”

Kritisch gesprek

Om een integere organisatie te zijn, is het boven alles belangrijk dat we met elkaar spreken over het vak. Over wat we doen en waarom. Volgens Akerboom valt hier nog winst te boeken. “We hebben sterke, hechte cultuur van op elkaar kunnen rekenen als het spannend is. Juist dan moeten we elkaar aanspreken, kritische vragen durven stellen en dilemma’s bespreekbaar maken. Leidinggevenden spelen in dit proces een cruciale rol. Ik sta voor een open en transparante cultuur, waarin het kritische gesprek onderling centraal staat.”

Misstap

Signalen over integriteitsschendingen worden serieus onderzocht, zonder aanziens des persoons. Iedereen die de integriteitsnorm overschrijdt wordt op deze wijze behandeld. “We moeten wel altijd oog houden voor de context en daarbij leren van onze fouten. Het lerend vermogen is een noodzakelijke voorwaarde voor een eigentijds politiekorps”.
Korpschef Akerboom staat voor de integriteit van de Nederlandse politie. “Ik zie hoe elke nieuwe integriteitskwestie diepe indruk maakt op politiemedewerkers. Op hen die zich 24/7 naar eer en geweten inzetten voor de veiligheid van Nederland. De samenleving verdient een integere en betrouwbare politie. En ik ben ervan overtuigd dat we die in Nederland hebben. De politie verdient op haar beurt het vertrouwen van onze samenleving.”