ZAANDAM - Mede dankzij de inzet van de zogenoemde wettelijke hackbevoegdheid door de politie, is op 13 juli een 46-jarige man uit Zaandam in zijn woonplaats aangehouden. Dat gebeurde in het kader van kinderpornozaak 26Helston, een onderzoek van de Landelijke Eenheid, onder gezag van het Landelijk Parket. De raadkamer van de rechtbank Rotterdam heeft vandaag voor 90 dagen de gevangenhouding bevolen.


Start onderzoek

Op 25 oktober 2021 startte bij de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid, onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) opsporingsonderzoek 26Helston. Aanleiding was door het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) ontvangen informatie uit Amerika. Die wees in de richting van de Zaandammer. Hij bleek een steeds grotere rol te vervullen binnen een georganiseerde groep verantwoordelijk voor het opzetten en in stand houden van een online kinderpornografisch chatplatform. Diezelfde groep zou ook verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van verschillende, op zichzelf staande kinderpornografische websites.

Zware digitale beveiliging

De verdachte had zijn crimineel handelen zeer goed voor de buitenwereld afgeschermd en zich digitaal zwaar beveiligd. Dat past bij de rol die hij vervulde: het technisch onderhoud van een van de grotere internetfora ter wereld waar materiaal van seksueel misbruik van kinderen wordt gedeeld. TBKK van de politie en de officier van justitie zagen hierdoor noodzaak om de wettelijke hackbevoegdheid in te zetten.

Na een interne toetsing binnen het OM en nadat een rechter-commissaris machtiging had verleend, mocht deze bijzondere opsporingsbevoegdheid worden in gezet. Met succes. Tijdens de actie van het Digital Intrusion Team (DIGIT), ook onderdeel van de Landelijke Eenheid, zijn diverse devices van verdachte heimelijk en van afstand binnengedrongen en onderzocht. Daardoor kreeg TBKK een uitgebreid beeld van de omvang van het crimineel handelen van verdachte.

Ook bleek dat verdachte diverse beveiligingsmaatregelen had getroffen om te voorkomen dat de politie bij een aanhouding zicht kon krijgen op al het strafbare materiaal dat hij in bezit had en de handelingen die hij voor het forum verrichtte. Door de inzet van deze bevoegdheden had TBKK na de aanhouding volledige toegang tot de apparaten en bestanden die de verdachte gebruikte. Naast DIGIT en TBKK, hebben ook andere onderdelen van de Landelijke Eenheid samengewerkt in dit onderzoek.

Verdachten als deze, die een belangrijke rol vervulde in een internationaal kinderpornoforum, zijn dus niet onaantastbaar.

Wettelijke hackbevoegdheid

Op 1 maart 2019 werd de Wet Computercriminaliteit III van kracht. Deze geeft de politie de bevoegdheid om heimelijk een geautomatiseerd werk, zoals een laptop of een smartphone, van een verdachte binnen te dringen, ookwel de wettelijke hackbevoegdheid genoemd. Deze wettelijke hackbevoegdheid is wel aan strikte voorwaarden verbonden en mag alleen worden ingezet bij verdenking van een ernstig strafbaar feit. Er is bovendien maar één centraal team van politie, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Koninklijke Marechaussee (KMAR) en de bijzondere Opsporingsdiensten dat het mag doen voor de tactische teams die om de inzet vragen: DIGIT.

Het strafrechtelijk onderzoek 26Helston is volop gaande.