ALKMAAR - De rechtbank Noord-Holland heeft 9 jaar gevangenisstraf opgelegd aan een 45-jarige man die op 9 februari 2018 zijn ex-vriendin neerstak in Zaandam. De vrouw had meerdere messteken. Zij heeft nog 2 weken in coma gelegen en is daarna aan haar verwondingen bezweken.

Vrijspraak van moord; veroordeling voor doodslag
Anders dan de officier van justitie vindt de rechtbank dat niet kan worden vastgesteld dat de man heeft gehandeld met een vooropgezet plan (voorbedachte raad). De man wachtte het slachtoffer op bij haar woning, in het bezit van een mes en heeft haar ook daadwerkelijk neergestoken. Maar er zijn veel vragen onbeantwoord gebleven. Niet is komen vast te staan met welke intentie hij haar opwachtte, op welk moment hij het mes meenam en wanneer hij het mes heeft gepakt om haar vervolgens te steken. Daarom kan niet worden uitgesloten dat de man heeft gehandeld vanuit een heftige emotie in plaats van een vooropgezet plan. De rechtbank spreekt de man vrij van moord en veroordeelt hem voor doodslag.

Straf
Het betreft een zeer ernstig feit. Met dit misdrijf heeft de man de nog maar 28-jarige vrouw het meest kostbare bezit, haar leven, ontnomen en groot en onherstelbaar leed veroorzaakt bij de nabestaanden. Met name de wijze waarop dit is gebeurd, heeft de nabestaanden enorm aangegrepen. Namens de moeder, broer en schoonzus van het slachtoffer is op de zitting een schriftelijke slachtofferverklaring voorgelezen waaruit dit leed blijkt. De rechtbank komt wel tot een aanzienlijk lagere gevangenisstraf dan geëist door de officier van justitie, omdat de rechtbank tot een andere bewezenverklaring komt: doodslag in plaats van moord.

Vorderingen van de nabestaanden / shockschade
Aan de moeder van de vrouw is een bedrag aan shockschade toegekend van 20.000 euro. Zij heeft haar dochter zwaargewond op straat zien liggen en was getuige van haar reanimatie. Er is een verklaring van een psycholoog overgelegd waaruit blijkt dat de moeder een posttraumatische stress stoornis heeft opgelopen. Daarmee is aan alle vereisten voor toekenning van shockschade voldaan.Dat ligt anders voor de vorderingen tot vergoeding van shockschade die zijn gedaan door de broer en schoonzus van het slachtoffer. Ook zij zijn geconfronteerd met de afschuwelijke gevolgen, maar hun vorderingen voldoen niet aan de wettelijke vereisten nu een verklaring over hun geestelijk letsel, ondertekend door een psycholoog of psychiater ontbreekt. Deze vorderingen zijn niet-ontvankelijk verklaard.Aan de broer is wel een bedrag van 6.681,42 euro toegekend voor de door hem gemaakte reis- en telefoonkosten en kosten voor de uitvaart.