ZAANSTREEK/WATERLAND - De dierenpolitie in de regio Zaanstreek/Waterland heeft deze week een pony in beslag genomen die zwaargewond was en waarvoor de benodigde zorg onthouden was. Een dierenarts werd ter plaatse geroepen om de aard en ernst van de verwonding vast te stellen.

Zowel politiemensen als de dierenarts schrokken van de schrijnende toestand waarin de pony verkeerde. Het dier had een verwonding opgelopen die niet was behandeld. De dierenarts gaf aan dat het letsel door de verwaarlozing inmiddels zo heftig was, dat er geen andere optie was dan de pony te euthanaseren. De politie nam direct contact op met de Officier van Justitie, die toestemming gaf voor de inbeslagname van de pony en het opvolgen van het advies van de dierenarts.

Tegen de eigenaar van de pony is proces-verbaal opgemaakt voor het onthouden van de nodige zorg.

Vanwege privacy-redenen is de exacte locatie waar de pony is aangetroffen niet bekend gemaakt.


Houders van dieren hebben de wettelijke plicht om voor hun dier te zorgen, indien dit nagelaten wordt, is er sprake van een misdrijf, zie ook de Wet Dieren.
Ziet u een dier in nood, is het mishandeld of verwaarloosd? Meld het!

Dierenpolitie
Bij de politie werken themahouders Dieren binnen Criminaliteit & GGP: ook wel de dierenpolitie genoemd. Deze themahouders treden zelfstandig op en ondersteunen andere politieonderdelen wanneer mensen dieren verwaarlozen en/of mishandelen, zij verlenen hulp om zo dierenleed te voorkomen. De themahouders werken onder andere samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de stichting LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) en dierenhulporganisaties zoals Mendoo (bij dieren uit huiselijk geweld situaties), de Vogelbescherming en de Hondenbescherming.

De politie treedt onder andere op tegen de hieronder vermelde misdrijven:
- dierenmishandeling
- waaronder ook het dumpen van dieren valt;
- dierenverwaarlozing;
- ontuchtige handelingen met dieren en dierenporno;
- het doden van huis en hobby dieren;
- dierengevechten;
- het ophitsen van gevaarlijke dieren tegen mensen en het niet onschadelijk houden van gevaarlijke dieren
- stroperij (wild/vis) en verstoren van nesten.

Bent u getuige van een dier in nood of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Neem dan telefonisch contact op met Meldpunt 144 of doe melding via dit formulier op internet -> meldformulier