NEDERLAND - In 2023 moet prioriteit worden gegeven aan de verkeersveiligheid. Die oproep doet Paul Broer, uitvoerend portefeuillehouder Verkeer bij de politie, naar aanleiding van de stijging van het aantal verkeersslachtoffers in 2022. ‘Ook provincies en gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de verkeersveiligheid te verhogen. En automobilisten en fietsers moeten zich meer bewust worden van hun gedrag in het verkeer’, aldus Broer.


De voorlopige cijfers van STAR (Smart Traffic Accident Reporting) laten zien dat het aantal ongevallen met minimaal één dode of één gewonde in 2022 hoger was dan in de jaren voor corona. De jaren 2020 en 2021 worden niet meegerekend, omdat dit door de coronasituatie verkeersluwe jaren waren. Uit de voorlopige cijfers over 2022 van STAR blijkt dat er afgelopen jaar 578 verkeersongevallen met een dodelijke afloop gebeurden. Dat zijn er meer dan de 522 in 2019. Ook het aantal ongevallen met één of meer gewonden als gevolg is hoger. In 2022 waren het er 21.457 vergeleken met 18291 in 2019.

Waar komt die stijging vandaan?

‘Een van de oorzaken is dat het weggebruik is toegenomen en veranderd. Het is gewoon drukker op straat’, benadrukt Broer. ‘Dat komt onder andere omdat mensen weer vaker naar hun werk gaan dan tijdens de coronajaren. Naast de toename van de mobiliteit zijn er ook andere vervoersmiddelen bijgekomen, zoals e-bikes en fatbikes. En allerlei soorten elektrische scooters en stepjes. Dat vraagt waarschijnlijk om een andere inrichting van fietspaden en wegen. Dus daarom ook mijn appel aan gemeenten en provincies; kijk eens of de wegen of fietspaden in jouw regio nog voldoen aan de veiligheidsnormen. Het zijn vooral lokale wegen en de N-wegen, waar veel slachtoffers vallen.’

Ongevallen met e-bikes nemen toe

Ook weggebruikers moeten zich volgens Broer aanpassen aan de drukte in het verkeer. Het helpt als fietsers zich bewust worden van de snelheid die zij hebben als ze bijvoorbeeld op een speed pedelec rijden. Uit de voorlopige analyses blijkt dat het aantal ongevallen met e-bikes toeneemt; vooral bij vijftigplussers. Daarnaast worden veel verkeersongelukken nog altijd veroorzaakt door te hard rijden, bellen achter het stuur en het rijden onder invloed van drank en drugs.

Gezamenlijke aanpak

‘De politie heeft absoluut aandacht voor verkeersveiligheid en zal onverminderd blijven handhaven om het gedrag van weggebruikers te verbeteren. Alcoholgebruik, appen in het verkeer, helmplicht; de politie blijft hierop controleren en zal waar nodig bekeuren. Maar het moet een gezamenlijke aanpak blijven van politie, burgers en overheid, want met handhaven alleen gaan we het niet redden’, zegt Broer. ‘Goede voorlichting kan daarbij helpen en daarom doe ik ook een appèl op die overheid en maatschappelijke organisaties, zoals Veilig Verkeer Nederland, de ANWB of de Fietsersbond. Besteed meer aandacht aan preventie.’