ZAANDAM - De dierenpolitie heeft afgelopen maand een onderzoek ingesteld bij een eigenaar van schapen en runderen, in verband met het onthouden van de benodigde zorg aan dieren.

De dieren bleken in een drassig weiland te staan, waar nergens een droge plek was en de vacht van de dieren was ernstig verwaarloosd. Ook bleek op het terrein van de eigenaar een aantal overleden dieren te liggen.

De politie heeft de inspecteur van de NVWA werd ingeschakeld. De inspecteur is ter plaatse gegaan, samen met dierenarts. De nodige processen-verbaal zijn opgemaakt en maatregelen zijn genomen.

Dierenverwaarlozing en dierenwelzijn
Om dierenverwaarlozing tegen te gaan, voeren de teams dierenwelzijn van de NVWA jaarlijks inspecties uit bij beroepsmatige houders van landbouwhuisdieren, honden en katten. Dit zijn onaangekondigde inspecties op grond van een risicogebaseerde steekproef en inspecties naar aanleiding van meldingen.

Dierenpolitie
Bij de politie werken taakaccenthouders Dieren binnen Criminaliteit & Sociaal domein: ook wel de dierenpolitie genoemd. De dierenpolitie treedt op tegen mensen die dieren verwaarlozen en/of mishandelen, verleent hulp, en probeert dierenleed te voorkomen. De dierenpolitie werkt onder andere samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en overige organisaties die zich bezig houden met dierenhulpverlening.

De politieagenten van de dierenpolitie treden onder andere op tegen de hieronder vermelde misdrijven:- dierenmishandeling;
- dierenverwaarlozing;
- ontuchtige handelingen met dieren en dierenporno;
- het doden of mishandelen van een dier ;
- het ophitsen van dieren tot het aanvallen van mensen of andere dieren;
- stroperij (wild/vis) en verstoren van nesten.

Meer informatie is hier te vinden -> https://www.politie.nl/themas/dierenpolitie.html

Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Neemt u dan contact op met het centrale meldpunt van de dierenpolitie via telefoonnummer: 1-4-4.2019249730