ZAANSTAD - De Zaanse economie groeit en de gemeentelijke financiën staan er uitstekend voor. Daarom kan er geïnvesteerd worden in de inwoners en de stad. Zo gaat er onder andere structureel €250.000 extra naar de ondersteuning van buurthuizen en tot 2023 €9,5 miljoen naar het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Er is extra geld beschikbaar (€7,5 miljoen) om de uitkeringslasten te dekken en mensen sneller aan het werk te helpen en er wordt geïnvesteerd in reuring in de stad met de voorbereiding van een Monetjaar (€90.000).

Het gaat goed met Zaanstad

Het college wil inwoners ondersteunen die nog niet profiteren van de economische situatie, de leefbaarheid in de stad vergroten en zorgen voor meer kwaliteit om Zaanstad attractiever te maken. Dit en alle andere voorstellen van het college zijn te lezen in de Begroting 2018-2021 die is aangeboden aan de gemeenteraad. Het college laat met deze begroting een stabiel financieel fundament achter, het meerjarenbeeld sluit over vier jaar met een positief saldo van €1,3 miljoen. Daarnaast wordt er structureel €2,5 miljoen extra toegevoegd aan het investeringsfonds. Dit fonds kan de gemeente gebruiken voor infrastructuur en (maatschappelijke) voorzieningen. Hierdoor is er ook de komende jaren voor het nieuwe gemeentebestuur nadrukkelijk ruimte voor keuzes.

Investeren biedt kansen voor iedereen

‘De positieve financiële situatie van Zaanstad zorgt ervoor dat we kunnen investeren. We verliezen onze inwoners, die het in deze tijden van economische voorspoed moeilijk hebben, niet uit het oog. We willen dat iedereen profiteert en dus investeren we blijvend in onze inwoners zodat iedereen kansen krijgt om mee te doen. We geven richting aan de groei van onze nu al mooie gemeente en we voegen kwaliteit toe om onze gemeente nóg mooier en aantrekkelijker te maken’, zegt wethouder financiën Sanna Munnikendam. ‘Belangrijk is dat we tegelijkertijd ons huishoudboekje op orde hebben en houden. Ik ben er trots op dat we dit met deze begroting allemaal kunnen doen’.

Laatste begroting college

Vier jaar geleden begon deze coalitie met het motto ‘’Samen het verschil maken”. In een minder economisch tij heeft het college, samen met de raad en partners verantwoordelijkheid genomen. Stap voor stap is gewerkt aan stabiliteit en herstel. Zuinig waar het kon, investerend waar het moest, altijd met het belang van onze inwoners voorop. De komende tijd heeft Zaanstad de wind in de rug en is het zaak de groei van Zaanstad aan te grijpen om de vitaliteit van de stad op lange termijn te vergroten.

Begroting visueel en bespreking in de raad

Op begroting.zaanstad.nl is de begroting te vinden. Daarin wordt aangegeven welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel geld daarmee is gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Door middel van compacte overzichten en diagrammen (grafieken) is per programma, deelprogramma en beleidsveldniveau te zien welk bedrag waarvoor is begroot en hoe het geld van de gemeente komend jaar is verdeeld.

De begroting is 28 september aangeboden aan de gemeenteraad. In de weken daarna wordt er over gesproken en de vaststelling van de begroting is tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 9 november.