ZAANSTAD - Het Brokkingterrein in Wormerveer heet voortaan Zaans Pijl. De naam is verzonnen door Mieke Sjoerds, die meedeed aan een prijsvraag van de eigenaar voor een nieuwe naam van het terrein. De jury schaarde zich unaniem achter de vondst. De winnende naam werd donderdag 18 mei bekendgemaakt tijdens een informatieavond over de woningen die op het terrein worden gerealiseerd.

Op de plek van de voormalige veevoederfabriek Brokking komt een levendige woonomgeving. Het terrein kent een rijk verleden, waarvan Brokking slechts een klein deel uitmaakte.  De eigenaar schreef daarom een prijsvraag uit om met een nieuwe naam te komen. Met succes, want de prijsvraag leverde meer dan honderd inzendingen op.

De Pijl

Het fabriekscomplex, dat vroeger bekend was onder de naam Wessanen De Ster, wordt omgevormd tot een woonwijk met 150 koopwoningen, gelegen aan de Zaan. Aan het water komen zowel woningen als appartementen en er is ruimte voor natuur. Het belangrijkste onderdeel van het fabriekscomplex was de oorspronkelijke fabriek De Pijl uit 1930. Het is de bedoeling van de ontwikkelaar om die te behouden.

Kwaliteit

Om die reden koos de jury voor een naam waarin ‘pijl’ terugkomt: Zaans Pijl met een lange ij, zoals in Pijl, maar met subtiele verwijzing naar ‘peil’, zoals bedoeld bij waterpeil en in de betekenis van maatstaf, niveau. De jury: ‘Met de beoogde ontwikkeling voor het Brokkingterrein brengen we de kwaliteit van de omgeving na jarenlange leegstand weer op peil: Zaans Pijl.’

Woningbouw

De ontwikkeling van het terrein Zaans Pijl levert een bijdrage aan de ambities van MAAK.Zaanstad, het programma om Zaanstad ook in de toekomst een aantrekkelijke plek voor wonen en werken te laten zijn. Daarin is de opgave opgenomen om binnenstedelijk 15.000 tot 20.000 woningen te realiseren en waar mogelijk een woonomgeving te creëren die bijzonder is en hoogwaardig.