ZAANSTAD - Het college van B&W van Zaanstad heeft een werkbezoek gebracht aan het nieuwe Zaans Medisch Centrum (ZMC). Tijdens het bezoek liet het college zich informeren en rondleiden door Wouter van der Kam en Marian Zoodsma (voorzitter en lid van de Raad van Bestuur ZMC). Het college en het ZMC bespraken de onderlinge samenwerking. Het ging daarbij onder andere om het organiseren van de zorg voor de inwoners van de Zaanstreek, het behouden van goede ziekenhuiszorg, werkgelegenheid, duurzaamheid en aansluiting tussen onderwijs en werk.

Wouter van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur van het ZMC: ‘Wij zijn blij met de manier waarop we met de gemeente hebben kunnen samenwerken, vooral tijdens onze nieuwbouw. Net als de gemeente, streven wij ernaar om er zo goed mogelijk te zijn voor de inwoners van de Zaanstreek. We willen graag in de toekomst nog meer samenwerken met de gemeente om er met elkaar voor te zorgen dat de zorg hier goed en dichtbij geregeld is. We moeten het samen doen voor onze inwoners’.

Werkgelegenheid

Het ZMC is een belangrijke werkgever in de stad en omgeving. Op de hoofdvestiging en in gezondheidscentrum Saendelft werken 1400 mensen. Daarmee is het ZMC één van de grootste werkgevers. Ook heeft het ZMC veel leerlingen in opleiding. Het college ziet dan ook mogelijkheden om elkaar nog nadrukkelijker te vinden.

Burgemeester Jan Hamming: ‘Wij mogen ons gelukkig prijzen met een ziekenhuis zoals het ZMC in de Zaanstreek. Het ziekenhuis is en blijft voor ons een belangrijke partner. De komende tijd moeten we bekijken of we als gemeente een rol kunnen spelen in het voldoen aan de personeelsvraag van het ZMC. Ook als het gaat om opleiden en daarmee de aansluiting tussen onderwijs en werk kunnen we nog meer samen doen. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag’.