ZAANDAM - In de week van de zorg vraagt de Zaanse logopediepraktijk u aandacht voor communicatie. Communiceren is praten, luisteren, horen, begrijpen, vertellen, uiten, samenwerken, delen en…

Voor ons mensen is communiceren met anderen van groot belang voor ons welzijn.

Begrijpen van wat er wordt gezegd, vertellen wat je bedoeld, verstaanbaar zijn voor iedereen, meedoen met sociale gebeurtenissen zorgt er voor dat mensen de interactie aangaan met hun omgeving.

Als de communicatie niet vloeiend verloopt kunnen er communicatieproblemen ontstaan.

Bij volwassenen betreft het mensen die beperkt worden in:

Spraak; tot spreken komen is een ingewikkeld proces waarbij spieren, zenuwen en gebieden in de hersenen met elkaar samen werken. Als in dit proces 1 van de drie of meer wordt aangedaan dan heeft dat invloed op de spraak. De klanken in woorden kunnen dan niet goed worden uitgesproken. Men ervaart dit als onverstaanbaar zijn voor de omgeving.

Taal; In de hersenen zijn er taalgebieden aanwezig. Een beschadiging in de hersenen in een van de gebieden veroorzaakt taalproblemen. Wat vaak wordt gezien is dat mensen gesproken taal begrijpen maar dat zij zelf niet tot de juiste woorden kunnen komen. Men kan zich onvoldoende uitdrukken in taal en zijn dan niet te begrijpen voor de omgeving.

Stem; Bij het uitspreken van woorden is de stem nodig. Tijdens het gebruik van de stem zijn goede stembanden, ademhaling en afstemming van spieren en zenuwen in het strottenhoofd nodig. De stem staat ook onder invloed van hormonen. Als de stem niet goed gebruikt wordt voor de taal ervaart men onverstaanbaar zijn voor de omgeving.

Bij kinderen kunnen de signalen van problemen in de communicatie als volgt zijn:

  • De baby komt niet tot geluidjes maken, brabbelt weinig en is opvallend stil.

  • Het kind heeft moeite om woordjes te spreken, het zoekt naar woorden in zijn mond.

  • De woorden blijven achter ten opzichte van leeftijdgenootjes.

  • Het kind kan druk worden in gedrag.

  • Het kind kan heel stil zijn.

  • Het kind lijkt in zijn eigen wereld te zitten.

  • Het kind kan boos worden als hij niet begrepen wordt.