ZAANSTAD - Logopedie is een breed vakgebied omdat het de zorg biedt bij problemen in de persoonlijke communicatie van jonge mensen en oudere mensen. De logopedist heeft kennis van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Een logopedist heeft zijn voorkeur voor een deelgebied of specialisatie. Bij de logopedist draait het allemaal om de communicatie van de patiënt met zijn omgeving te verbeteren of te herstellen na het vermogen van de patiënt.

Het eerste contact met de logopedist kan al heel vroeg. Ouders van kinderen die moeite hebben met het zuigen en slikken kunnen een logopedist tegenkomen in het ziekenhuis. Oudere mensen kunnen een logopedist treffen die hen helpt te herstellen na een beroerte of na een periode van een ziekte of tijdens een ziekte. Een acteur of docent treft een logopedist vanwege training van de stem of de articulatie. Kinderen krijgen begeleiding als de spraak en/of taal niet goed tot ontwikkeling komt.

Bij de Zaanse logopediepraktijk werken 5 logopedisten. Het is een goed bekende en aangeschreven praktijk met zelfstandig werkende logopedisten waarin alle specialisaties van het vak worden gebundeld. Alle logopedische vragen worden onderzocht en behandeld. De praktijk kenmerkt zich door een transparante manier van werken en een goed contact met de diverse hulpverleners, zorginstellingen en specialisten.