ZAANSTAD - De Groote Weiver, Stichting Babel en Theatermijn kunnen vanaf nu aanspraak maken op structurele subsidie van de gemeente Zaanstad. Ze zijn toegevoegd aan de zogenaamde Zaanse culturele basisinfrastructuur. De ‘basisinfrastructuur’ bestaat uit grote culturele instellingen. In Zaanstad gaat dat om De Bieb, het Zaantheater, het Zaans Museum, Filmtheater De Fabriek, RTVI Zaanstreek en Fluxus/De FluX.

‘Om Zaanstad aantrekkelijk te houden voor onze inwoners, is investeren in onze culturele basis heel belangrijk’, zegt wethouder cultuur Sanna Munnikendam. ‘De Groote Weiver vervult een belangrijke rol bij de organisatie van culturele activiteiten in het noordelijk deel van Zaanstad. Ook Stichting Babel heeft zich ruimschoots bewezen als architectuurcentrum en vormt een belangrijk platform waar de inwoners worden betrokken bij de ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken in Zaanstad. Theatermijn is een bijzondere organisatie die voor jong en oud jaarlijks vele activiteiten op het gebied van zowel professioneel als amateurtoneel organiseert en ondersteunt. Ik ben daarom blij dat deze partijen nu structureel gesubsidieerd kunnen gaan worden. Dit draagt eraan bij dat er toegankelijk en aantrekkelijk aanbod van cultuur is op verschillende plekken in de stad’.

Basis van cultuur

Zaanstad geeft structureel subsidie aan grote culturele instellingen (zoals het Zaans Museum en De Bieb). Voor kleine(re) culturele organisaties bestaat de subsidieregeling amateurkunst en culturele activiteiten. Hier kunnen organisaties jaarlijks een subsidie aanvragen die dient als steuntje in de rug. In de afgelopen periode (2015-2018) is er aan 45 amateurkunstverenigingen en 14 kleine culturele organisaties subsidie verstrekt.

Later dit jaar wordt het huidige cultuurbeleid geëvalueerd en nieuwe ambities geformuleerd.

Subsidie de afgelopen jaren

In de afgelopen jaren kregen De Groote Weiver, Theatermijn en Stichting Babel wel al subsidie. Bij de behandeling van de begroting 2015 - 2018 heeft de raad besloten De Groote Weiver een jaarlijkse subsidie ter hoogte van € 20.000 toe te kennen. Theatermijn heeft een jaarsubsidie ontvangen ter hoogte van € 20.678 op basis van de subsidieregeling amateurkunst en culturele activiteiten. De Stichting Babel ontving op basis van deze regeling een jaarsubsidie ter hoogte van € 13.598.