ZAANDAM - De zomerse temperaturen hebben geen positieve invloed op de Nederlandse huizenmarkt. Volgens RaboResearch zullen de huizenprijzen dit jaar nog met gemiddeld 5,2% dalen ten opzichte van 2022. De verwachting is dat deze neerwaartse trend zich in het tweede deel van 2023 zal voortzetten, met minder transacties en dalende prijzen. Eerder werd een daling van 4,2% voorspeld, maar de werkelijke daling blijkt sterker te zijn en het economische beeld is negatiever geworden. Een herstel wordt pas in 2024 verwacht.

Huizenmarkt in Nederland: dalende prijzen, afname verkopen en opkomst van jonge kopers

De huizenmarkt in Nederland kent momenteel niet alleen dalende huizenprijzen, maar ook een aanzienlijke afname in het aantal verkochte woningen. Volgens de economen van de Rabobank zal de doorstroming op de markt voor bestaande koophuizen verder inzakken vanwege de teruglopende nieuwbouw, wat op zijn beurt leidt tot minder transacties van bestaande woningen. De verkoopverwachting is bijgesteld naar slechts 165.000 transacties voor zowel het huidige als het komende jaar.

Een interessante trend die de economen opmerken, is dat het vooral jongvolwassenen zijn die aan een opmars bezig zijn als kopers, terwijl de 35-plussers juist terughoudender zijn. Dit betekent echter niet automatisch dat het eigenwoningbezit onder twintigers en dertigers toeneemt. In verhouding tot het totale aantal 35-minners in Nederland kopen zij namelijk nog steeds minder huizen dan in voorgaande jaren, waar het eigenwoningbezit onder deze leeftijdsgroepen sterk is gedaald.

De situatie op de huizenmarkt is complex en wordt beïnvloed door verschillende factoren. De afname in verkopen en dalende huizenprijzen maken het voor starters wellicht iets makkelijker om een woning te vinden, maar het totale effect op het eigenwoningbezit en de woningmarkt als geheel blijft nog onzeker. Heb je moeite met het verkopen of verhuren van je woning of wil je advies Vastgoedenco.nl staat klaar om je te helpen. Het is belangrijk om de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden en te blijven anticiperen op mogelijke veranderingen op de huizenmarkt.

Grote verschillen per regio

In Nederland zijn er grote regionale verschillen in de huizenmarkt. Hoewel de huizenprijzen in het hele land dalen, gaat dit proces niet overal even snel. Delen van Zeeland, Overijssel en Noord-Limburg zullen naar verwachting dit jaar ongeveer 3% goedkoper zijn dan vorig jaar. Aan de andere kant worden woningen rond Amsterdam en Utrecht zelfs 8% goedkoper.

De afkoeling van de woningmarkt wordt mede veroorzaakt door de verslechterde betaalbaarheid als gevolg van opgelopen hypotheekrente. In regio's waar de betaalbaarheid sterker onder druk staat, zoals in Amsterdam en Utrecht, heeft de stijging van de rente mogelijk een grotere impact dan in gebieden met lagere huizenprijzen.

Daarnaast speelt de verhuurmarkt ook een rol. In steden als Amsterdam en Groningen is de particuliere huursector relatief groot, maar de vraag naar huurwoningen is afgenomen door verschillende factoren, waaronder de hogere overdrachtsbelasting voor beleggingswoningen en de geplande regulering van huurprijzen in het vrije huursegment. Verhuurmakelaar Amsterdam helpt je bij het vinden van geschikte huurwoningen in de stad.