ZAANDAM - Zaanstad gaat per 1 januari 2018 voor de wijken Poelenburg en Peldersveld een voorschools aanbod creëren voor alle kinderen vanaf twee jaar voor vier dagdelen in de week. Hierdoor komen kinderen eerder in aanraking met taal. Daarnaast worden sociale vaardigheden eerder ontwikkeld. Dit besluit is onderdeel van het actieplan Poelenburg Peldersveld om de wijken duurzaam te verbeteren. Per 1 september gaat de gemeente Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE) bieden aan kinderen vanaf 2 jaar met een VVE indicatie. Dit zijn kinderen met een hoge taalachterstand. Van de ouders van de kinderen met een laag taalniveau verwacht Zaanstad dat zij ook taalles willen volgen en hun kinderen helpen door bijvoorbeeld voor te lezen en veel met hun kinderen te praten. Want alleen op deze manier leren kinderen ècht goed Nederlands.

Taal, opvoeding en onderwijs

Wethouder Dick Emmer (Onderwijs en wijkwethouder Poelenburg): ‘Voor de toekomst van de kinderen in Poelenburg en Peldersveld is goed Nederlands spreken heel belangrijk. De kinderen die nu in deze wijken opgroeien hebben een achterstand ten opzichte van andere kinderen in Zaanstad, en die achterstand lopen ze vaak niet meer in. Mensen die de taal goed spreken en schrijven, hebben betere kansen op een hogere opleiding en een betere baan. Taal leer je niet alleen op school, maar ook thuis en op straat’.

Er wordt gewerkt aan het verbeteren van het taalniveau van kinderen en van hun ouders. Ouders spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van taal van hun kinderen. De betrokkenheid van ouders wil de gemeente vergroten door naast het aanbod voor kinderen een aanbod voor de ouders op het gebied van opvoeding en taal aan te bieden. Samen met de belangrijke partners op dit gebied (Centrum Jong, de Bieb, IVIO en de aanbieders van peuterspelen) gaat Zaanstad het bestaande aanbod voor ouders integreren op de plaatsen waar voorschoolse educatie wordt aangeboden. Zo leren ouders en kinderen beiden tegelijkertijd. Het aanbod voor ouders is niet vrijblijvend. Zaanstad onderzoekt samen met haar partners wat de mogelijkheden zijn om ouders mee te laten doen. Te denken valt aan het korten op iemands uitkering of het betalen van een bijdrage voor het kind.

Voor de opgaven Taal, Opvoeding/Onderwijs heeft de gemeente de afgelopen periode gesprekken gevoerd met o.a. schooldirecteuren, VVE aanbieders, ouderkamers, schakelouders, GGD, Jeugdteam en Sociaal Wijkteam. Uit de gesprekken kwam naar voren dat een grote groep leerlingen op 4/5 jarige leeftijd start op het primair onderwijs met een bijzonder laag taalniveau. Een deel spreekt zelfs nauwelijks Nederlands. Ook op andere gebieden (sociale vaardigheden, omgang met andere kinderen, gedrag) start een grote groep kinderen met een achterstand. Dit heeft negatieve consequenties voor de ontwikkeling van de kinderen en de dynamiek in de groepen.

Het college legt het plan voor aan de gemeenteraad.