ZAANDAM - Vijftien gemeentes en de corporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden Amsterdam en Zaanstreek-Waterland denken na over een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. U kunt via een online enquête uw mening geven over wie voorrang zou mogen krijgen op een sociale huurwoning en de toewijzing van deze woningen. U vindt de enquête hier: https://v45.os-surveys.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=O19082

Uw mening telt mee bij het maken van nieuw beleid. Dat gaat over de verdeling van sociale huurwoningen van corporaties tot €720 per maand. In 2020 moet dit nieuwe voorstel worden vastgesteld door de gemeenteraden van de vijftien gemeenten.

Lange wachtlijsten
Er komen veel woningen bij, maar het blijft lastig te voldoen aan de grote vraag in de regio. De gemiddelde inschrijftijd van een starter om in aanmerking te komen voor een woning is in de afgelopen jaren gestegen naar elf jaar. Voor noodsituaties is er een urgentieregeling. Niet alle mensen met spoed komen hiervoor in aanmerking.

Niet alleen mensen met spoed, ook andere woningzoekenden moeten aan de beurt kunnen komen. Daarnaast willen we zorgen voor een betere doorstroming.