ZAANSTAD - Besluitvorming van de gemeenteraad sneller en met meer begrip voor elkaars standpunten. Uit onderzoek van verschillende internationale universiteiten blijkt dat 80% van de communicatie tussen mensen non-verbaal plaatsvindt. Wetenschappers vragen hier aandacht voor en roepen op om dit om te zetten in concrete verbeteringen in de dagelijkse praktijk.

Op veel gebieden wint dit gedachtengoed terrein, alleen in de politiek blijken er nog geen concrete voorbeelden te zijn. Daarom wil de gemeenteraad van Zaanstad hier een proef voor inrichten. Door tijdens de raadsvergaderingen expliciet aandacht te vragen voor non-verbale communicatie is de bedoeling dat er een sfeer ontstaat waarin met meer begrip voor elkaars perspectief vergaderd zal worden en sneller besluiten genomen kunnen worden.

Op 29 maart jl. is de nieuwe gemeenteraad van Zaanstad geïnstalleerd. En hoewel de coalitieonderhandelingen nog pril zijn blijkt deze raad daadkrachtig op te willen treden door snel besluiten te nemen. Het voorstel tot deze proef is unaniem genomen. De praktische uitwerking van de proef, het startmoment en de tijdsduur worden in de eerstvolgende non-verbale gemeenteraad uitgewerkt.