ZAANDAM - Deze week is het eerste gezamenlijke gesprek gevoerd met alle direct belanghebbenden op de Zaanse Schans om te komen tot een gedragen verdienmodel. Het model moet een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid op de Zaanse Schans. Zo kan het mogelijkheden bieden om bezoek te reguleren en geld beschikbaar maken voor algemene en maatschappelijke investeringen. Het verdienmodel is een uitwerking van de concept ontwikkelstrategie die eerder dit jaar is opgesteld.


‘We zijn blij dat deze week het eerste gezamenlijke gesprek is gevoerd’, zegt wethouder toerisme en cultuur Sanna Munnikendam. ‘Alle deelnemers zaten open en constructief aan tafel. Dat is positief. Dat wil niet zeggen dat de gesprekken, die ook de komende periode zullen volgen, eenvoudig zullen zijn. De Zaanse Schans is een prachtig, maar complex gebied, waar veel verschillende belangen spelen, dat begrijpen we maar al te goed. Tegelijkertijd delen we ook een gezamenlijk belang: de Schans leefbaar en aantrekkelijk houden. Dat kan alleen als we met gezamenlijke inzet en een gedeelde visie het gebied klaar maken voor de toekomst’.

Meer bezoekers
Mede door de inzet van de ondernemers, de musea en de molens neemt het aantal bezoekers van de Zaanse Schans toe. De verwachting is dat dit in de komende jaren verder doorzet. Om de groei van het aantal bezoekers in goede banen te leiden is er samen met alle belanghebbenden op de Zaanse Schans een concept ontwikkelstrategie opgesteld. Daarin wordt beschreven wat nodig is om de Zaanse Schans ook in de toekomst veilig en aantrekkelijk te houden. Voor bezoekers, maar ook voor Zaankanters zelf, niet in de laatste plaats voor de mensen die er wonen. Plannen die in de concept ontwikkelstrategie staan beschreven zijn onder andere het verdiepen van het culturele aanbod en het versterken van de kwaliteit, een duurzame en veilige Zaanse Schans, een betere parkeeroplossing, een nieuw fietspad langs de Kalverringdijk en de uitgangspunten van een nieuwe hoofdentree van de Zaanse Schans.

Investeren
Om de ambities van de Zaanse Schans en de ingrepen die nodig zijn mede te financieren wil het college, samen met alle belanghebbenden op de Zaanse Schans een verdienmodel ontwikkelen. Dit moet ervoor zorgen dat er geld beschikbaar komt voor algemene investeringen en zaken van gemeenschappelijk belang. Streven is, om in de komende maanden, samen met alle anderen, het model concreet uit te werken.

Grote toeristische attractie en woonbuurt tegelijk
‘Het is belangrijk dat we ons voorbereiden op de groei van het aantal toeristen, want ze komen hoe dan ook. Zoals wij in Frankrijk naar Versailles gaan, zo gaan toeristen in Nederland naar de Zaanse Schans’, zegt Munnikendam. ‘De Zaanse Schans is bepalend voor ons imago, nationaal en internationaal. Als visitekaartje van de streek en ons land is het belangrijk dat het gebied kwaliteit uitstraalt en daarmee aantrekkelijk blijft voor bezoekers, bewoners en ondernemers!’