Wie vrijdag of zaterdag zijn fiets neerzet op de Dam in Zaandam, loopt grote kans te worden aangesproken door een handhaver van de gemeente. Vanaf 17.00 uur zullen zij fietsers informeren over het al langer geldende verbod om fietsen te parkeren op de Dam. Na 21.00 uur worden gevaarlijk gestalde fietsen verwijderd en krijgen overige fietsen op de Dam een waarschuwingssticker. Na enkele uren worden ook deze fietsen verwijderd.

De handhavers van de gemeente treden op tegen fietsen op de Dam omdat de rijwielen zorgen voor onveilige situaties. De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten  en bezoekers  komt erdoor in gevaar. De los geplaatste fietsen zijn  obstakels voor voetgangers en zorgen bovendien voor  een rommelig straatbeeld. Fietsers kunnen hun fiets stallen in de fietsenrekken in de directe omgeving van de Dam en in de overdekte fietsenstalling op de Damkade.

Alleen fietsen die dit weekeinde  (2 - 4 december) worden verwijderd, kunnen vrijdag en zaterdag tussen 16.00 uur en 05.00 uur, of maandag tussen 09.00 uur en 12.00 uur, gratis worden opgehaald bij de stalling op de Damkade. Fietsen die na dit weekend door de gemeente worden verwijderd, kunnen tegen een vergoeding van € 20,- worden opgehaald bij het fietsdepot op de hoek van de Houtveldweg en de Aris van Broekweg.