ZAANSTAD - Het Rijksvastgoedbedrijf zet het Hembrugterrein in Zaandam te koop. De koper kan het terrein ontwikkelen met woningbouw in bestaande monumenten en met nieuwbouw. Daarnaast is er volop ruimte voor bedrijven. HEMbrug is de afgelopen vijf jaar ontwikkeld tot een creatieve, bruisende hotspot in de metropoolregio Amsterdam. Het terrein is ruim 42 hectare groot. De bebouwing kan 180.000 vierkante meter vloeroppervlak beslaan. Voor woningen is maximaal tweederde van het oppervlakte gereserveerd, zodat er een interessante mix van werken en wonen blijft bestaan. Te denken valt aan zo’n 1.000 woningen.

Het Hembrugterrein in Zaandam is het volgende grote terrein dat het Rijksvastgoedbedrijf te koop aanbiedt in de metropoolregio Amsterdam, na het terrein van de Bijlmerbajes en het bouwterrein Oostenburg in hartje Amsterdam. HEMbrug is een unieke locatie met een grote historische waarde.

Monumenten en nieuwbouw
Het Hembrugterrein is in 1897 ontwikkeld en werd gebruikt voor fabricage voor wapens en munitie, voor verdediging en bevoorrading. Het was het hart van de Stelling van Amsterdam (nu UNESCO-werelderfgoed) en tot de eeuwwisseling in gebruik voor de militaire industrie. Op het bosrijke terrein bevinden zich vijftig rijks- en gemeentemonumenten en vele andere sporen van de industriële geschiedenis.

Het terrein is grotendeels opnieuw ingericht in een nauwe samenwerking tussen het rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad. Veel monumenten zijn opgeknapt en het terrein is opnieuw ingericht met steun van de provincie en de gemeente.

De afgelopen jaren heeft het Rijksvastgoedbedrijf het terrein ontwikkeld tot een terrein voor creatieve ondernemers. De bodem is of wordt nog gesaneerd voor het huidige gebruik. De monumenten zijn geschikt te maken voor wonen of werken, het bos zal straks het groene hart van de ontwikkeling vormen.

Wonen en werken combineren
Met de gemeente Zaanstad zijn plannen gemaakt voor de verdere ontwikkeling van het terrein. Er is een concept voor een omgevingsplan vastgesteld en vrijgegeven voor consultatie. Het is de bedoeling dat er een gebied ontstaat waar wonen, werken, horeca, design en cultuur gecombineerd kunnen worden.

Verkoopprocedure

Marktpartijen kunnen een strategie opstellen voor de ontwikkeling van het gebied. De partijen met de beste plannen kunnen vervolgens een bod op het terrein doen. Deze verkoopprocedure zal eind van het jaar zijn afgerond. Het Hembrugterrein blijft ook vol in bedrijf tijdens de verkoop. Zo zal het Rijksvastgoedbedrijf nog een aantal beeldbepalende monumenten renoveren waar de koper vervolgens snel mee aan de slag kan. Ook is er nog ruimte voor nieuwe ondernemers.