ZAANDAM - Bij een gezamenlijke controle van gemeente, politie en brandweer is maandagochtend 27 november een hennepplantage aangetroffen in een woning aan de Tolstoistraat in Zaandam. De kwekerij is ontmanteld door de politie. In een woning aan de Czaar Peterstraat werd fraude met de elektriciteitsmeter geconstateerd. Energiebedrijf Liander heeft direct maatregelen genomen om hier een eind aan te maken.

Bij de integrale controle werden op maandag 27 november panden in de Tolstoi-, Czarina- en Czaar Peterstraat bezocht. Naast de genoemde hennepplantage en stroomdiefstal werd onder meer illegale woningsplitsing geconstateerd - van twee woningen waren vier zelfstandige appartementen gemaakt – en bleek een aantal bewoners niet te staan ingeschreven bij de gemeente.

Gebiedsgerichte aanpak

De controles maken deel uit van de gebiedsgerichte aanpak van de Czarinastraat en omgeving, een van de prioriteiten uit het Handhavingsprogramma 2017. Van zeker twintig panden in de straat heeft de gemeente signalen dat er sprake is van overbewoning en illegale kamerverhuur, waardoor de leefbaarheid in de panden en in de buurt in het geding is. Het zorgt voor parkeer-, afval- en geluidsoverlast in de buurt, maar levert met name ook risico’s op voor de huurders zelf, vaak mensen uit Midden- en Oost-Europa die hier (legaal) werken. Vaak betalen ze hoge huren, waardoor sprake kan zijn van uitbuiting. Bovendien is de vraag hoe het met de (brand)veiligheid is gesteld in de panden. Veel panden worden verwaarloosd.

Controles gaan door

De gemeente is daarom sinds januari bezig met een handhavingsproject. Bij eerdere controles was behalve van illegale kamerverhuur ook sprake van gebruik in strijd met het bestemmingsplan, mogelijke adres- en woonfraude en onvoldoende brandveiligheid. De controles gaan de komende maanden door. Eigenaren die in overtreding zijn, worden aangeschreven om de ongewenste situaties te beëindigen. De gebiedsgerichte aanpak sluit aan bij bredere inspanningen om overlast en criminaliteit in dit gedeelte van de stad (Centrum/Russische Buurt) aan te pakken en de leefbaarheid voor bewoners, bezoekers en ondernemers te vergroten