ZAANSTAD - Op de Thorbeckeweg in Zaanstad (N516) loopt tot eind december 2016 een innovatieve verkeersproef voor betere doorstroming. De proef met gekoppelde verkeerssystemen wordt uitgevoerd op 1 van de drukste verkeersknelpunten in Noord-Holland. Als de proef een succes is, kan het systeem worden toegepast in vergelijkbare verkeerssituaties in Nederland of daarbuiten. De proef is een onderdeel van Praktijkproef Amsterdam.

Door verkeersdata uit de verkeerslichten, de toeritdoseer-installaties bij de snelwegen, radarsensoren en de (verwachte) brugopeningen te combineren, stuurt het verkeerssysteem op drukke momenten de verkeerslichten geautomatiseerd aan. Het systeem laat ze beter samenwerken, zodat het verkeer beter doorstroomt. Als de proef slaagt, kan dit systeem in vergelijkbare situaties in Nederland gebruikt worden. Zo verbetert de doorstroming bij drukke verkeerssituaties  en wordt de leefbaarheid vergroot.

Voorlopige conclusies

De proef is eind december afgelopen. Daarna worden de resultaten bekend gemaakt. Rolf Krikke, projectleider PPA Noord van de provincie Noord-Holland: ”Maar we kunnen alvast de conclusie trekken dat we een technisch goed werkend systeem hebben. Het is stabiel en functioneert. En verkeerskundig gezien, met de beperkte set aan data die er nu isn, zijn  op de N516 inderdaad al verschuivingen van wachtrijen gemeten. Hoeveel dit exact oplevert, wordt later duidelijk.’

Smart Mobility

De proef in Zaanstad is onderdeel van Praktijkproef Amsterdam (PPA). De Praktijkproef Amsterdam heeft tot doel stapsgewijs toe te werken naar een toekomst waarin auto's, verkeerslichten en informatieborden met elkaar zijn verbonden en volledig samenwerken. Zo draagt de Praktijkproef Amsterdam bij aan een betere doorstroming van het verkeer, minder files en goed gefaciliteerde weggebruikers. In het deelproject PPA Noord werken de provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad, stadsregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam samen aan deze ‘Smart Mobility’ technologieën.