ZAANSTAD - Kerstbomen willen wij na de kerst graag op een verantwoorde manier afvoeren en verwerken tot compost.

Wanneer u tijdens de kerstbomenactie op zaterdag 6 januari uw boom naar één van onderstaande inleverplekken brengt, levert deze bovendien nog geld op. Een gedeelte daarvan is voor u en een ander deel komt toe aan een van de verenigingen die de inzameling regelen.

Voor elke kerstboom ontvangt u op 6 januari een bon die u ter plekke kunt inwisselen voor € 0,20. De gemeente keert daarnaast voor elk opgehaalde bon € 0,40 aan de verenigingen uit. Met het inleveren van de boom, steunt u dus meteen de vereniging. Kijk op het schema voor de precieze inleverplekken en tijdstippen.

Kerstboom eerder laten ophalen

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bomen eerder op te laten afhalen. Dit doet HVC met een route door heel Zaanstad, als er minimaal 100 kerstbomen zijn aangemeld bij de Klantenservice van HVC via 0800-0700. Tussen 2 en 5 januari 2018 rijdt er dan een wagen die de kerstbomen ophaalt.

Kerstbomenberg

De gemeente hoopt dat alle kinderen samen ook dit jaar zorgen voor een huizenhoge kerstbomenberg. Deze kerstbomenberg kan een hoop nieuwe compost opleveren. Hiermee voorkomen we dat kerstbomen worden verbrand. Het verbranden van bomen brengt veel CO2 in de lucht en zorgt voor een versterking van het broeikaseffect.