ZAANSTREEK - Ruim 1.500 Zaanse sociale huurwoningen worden in 2017 gerenoveerd en krijgen daardoor een beter energielabel. Dat staat in de prestatieafspraken 2017 die de gemeente Zaanstad, zes woningcorporaties en het Huurdersoverleg Zaanstreek donderdag hebben ondertekend.

‘Hiermee zorgen we ervoor dat heel veel huurders in een betere woning wonen, met lagere stookkosten’, zegt directeur-bestuurder Frank van Dooren van woningcorporatie ZVH. ‘Dat is goed voor de betaalbaarheid.’

Prioriteiten van de gemeente

Daarnaast is onder meer afgesproken dat de Zaanse woningcorporaties in 2017 twintig procent minder sociale huurwoningen verkopen dan zij van plan waren. Ook start een proef waarbij de huur wordt ingehouden op de uitkering om betalingsachterstanden te voorkomen. ‘De afspraken met de corporaties en de huurdersorganisaties sluiten goed aan op de prioriteiten van de gemeente over betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van woningen’, zegt wethouder Jeroen Olthof (Wonen). Eerder dit jaar tekenden dezelfde partijen de raamovereenkomst 2016-2020 met afspraken voor de komende jaren. De prestatieafspraken zijn de concretisering daarvan voor 2017.

Betaalbaarheid, kwaliteit en leefbaarheid

Momenteel komen er weinig sociale huurwoningen vrij en dat heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van de voorraad sociale huurwoningen. Om dit te verbeteren, hebben de corporaties de aantallen voor verkoop in 2017 teruggeschroefd van 152 naar 118 woningen. In de raamovereenkomst is afgesproken dat in 2020 ten minste 25.100 sociale huurwoningen in corporatiebezit zijn in Zaanstad. Om de sociale huurwoningen zo goed mogelijk te benutten, nemen corporaties in 2017 maatregelen om de doorstroom te bevorderen, zoals tijdelijke huurcontracten voor jongeren en woningdelen voor diverse groepen. Ook pakken de corporaties illegale verhuur steviger aan en zijn afspraken gemaakt over betaalbaarheid van woningen. Ron Kiburg van het Huurdersoverleg Zaanstreek: ’Wij zijn blij met de afspraak dat corporaties in uitzonderlijke gevallen de huur kunnen verlagen, zodat huurtoeslag mogelijk wordt.'

Energiezuiniger woningen

De kwaliteit en de duurzaamheid van de sociale huurwoningen wordt verder verbeterd. In 2017 verbouwen corporaties ruim duizend woningen, waarvan 304 woningen in de wijk Poelenburg. Bijna 1500 woningen krijgen een beter energielabel. In 2017 leveren de corporaties ook 87 nieuwbouwwoningen op in de sociale huur. De ondertekenende partijen zijn de gemeente Zaanstad, Parteon, Eigen Haard, ZVH, Rochdale, Woonzorg Nederland, WormerWonen en Huurdersoverleg Zaanstreek.