ZAANDAM - Samen met de Nederlandse Vereniging Autisme vraagt de Zaanse Logopedie aandacht voor de autismeweek van 1 april tot en met 8 april.

Er is gekozen voor het thema JONG en AUT om het belang van vroegherkenning en -erkenning van autisme onder de aandacht te brengen. Het blijkt belangrijk te zijn om al vanaf jonge leeftijd de ontwikkeling van kinderen met (een vermoeden van) autisme te stimuleren. Wij willen graag dat ook zij kwaliteit van leven ervaren, en de kans krijgen om hun talenten op hun eigen manier en tempo te ontwikkelen.

Om de ontwikkeling te stimuleren is communicatie een belangrijke factor. Bij kinderen met autisme verloopt de communicatieve ontwikkeling anders. De interactie met kinderen gaat anders en zij kunnen moeite hebben met informatieverwerking.

Logopedische hulp bij kinderen met autisme is wenselijk vanwege de communicatieve ontwikkeling en de spraak/taalontwikkeling. Logopedie zal zich richten op het bevorderen van de

spraaktaalontwikkeling, het verbeteren van de communicatie met andere mensen en de wereld een stukje duidelijker proberen te maken voor iemand met autisme door bijvoorbeeld gebruik te maken van ondersteunende communicatie.

Voor meer informatie over logopedische begeleiding kunt u altijd contact opnemen met de logopedist.