Donderdag 18 januari ondertekenden wethouder Dennis Straat en Edward Zevenbergen, directeur BPD Ontwikkeling B.V. de anterieure overeenkomst Noordeinde. Dit brengt de ontwikkeling van woningbouw op het braakliggende terrein aan het Noordeinde in Wormerveer een stap dichterbij.

ZAANSTAD - Herontwikkeling van het terrein was lange tijd niet mogelijk vanwege de vervuilde grond en de omliggende bedrijvigheid.

Ook zorgde een ingediend beroep, dat de Raad van State in 2004 goedkeurde, voor uitstel van de ontwikkeling. Een ander obstakel bleek het geurbeleid van 2015 dat inmiddels is aangepast. Wethouder Dennis Straat: “Wij zijn heel trots dat het ons, met de nodige vasthoudendheid, gelukt is om het gebied te laten ontwikkelen. Het ligt namelijk al 20 jaar braak.” Er worden circa 74 woningen gebouwd, waarvan 20% in de sociale huur. Woningcorporatie Wormerwonen zal deze huurwoningen realiseren.

Ambities van de stad

“Het plan is onderdeel van MAAK.Zaanstad en draagt bij aan de duurzaamheids- en woningbouwambities die wij voor de stad hebben. Alle woningen worden duurzaam en gasloos gebouwd,” aldus wethouder Dennis Straat. In het plangebied komt een plek langs de Zaan waar boten te water kunnen en een openbaar wandelpad met uitzicht op de Zaan. Ook komen er speelvoorzieningen voor kinderen.

Anterieure overeenkomst

In de overeenkomst staan de voorwaarden en afspraken aangaande de ontwikkeling en hoe de kosten van de ontwikkeling worden verrekend. Met de ondertekening van deze overeenkomst komt de realisatie van woningbouw een stuk dichterbij. Het bestemmingsplan van het Noordeinde wordt naar verwachting in het 1ekwartaal van 2018 opgesteld. Indien er geen bezwaren komen op het bestemmingsplan, dan zal de eerste paal in het 1e kwartaal van 2019 de grond in gaan.

Kijk voor meer informatie over MAAK Zaanstad op: www.maak.zaanstad.nl