AMSTERDAM - In opdracht van de Vervoerregio Amsterdam wordt op 14 maart 2017 de kwaliteit gemeten van de onlangs gerealiseerde snelfietsroute tussen Amsterdam en Zaanstad. De fietsroute tussen Amsterdam en Zaanstad is de afgelopen jaren aantrekkelijker gemaakt met als doel om automobilisten uit de file en op de fiets te krijgen en de fietsverbinding voor de huidige fietsers sneller en aantrekkelijker te maken.

Het onderzoek gebeurt mede namens de gemeenten Amsterdam en Zaanstad en wordt uitgevoerd door adviesbureau Tibs. Tijdens het onderzoek worden de verbeteringen aan de fietsroute in beeld gebracht en fietsers op de route gevraagd naar hun mening hierover. In oktober 2013 heeft een eerste meting op vergelijkbare wijze plaatsgevonden. Dit betekent dat er een vergelijking met de oude situatie gemaakt kan worden. De resultaten worden teruggekoppeld aan het Ministerie van I&M die de realisatie van de snelfietsroute mede gefinancierd heeft.

Flyeren en tellen

Langs de snelfietsroute en de oude fietsroute tussen Amsterdam-Noord en Zaanstad worden op dinsdag 14 maart in de ochtendspits op twee locaties flyers uitgedeeld aan passerende fietsers. Op de flyers staat een link naar een enquête op internet. Met de enquête krijgen de gemeenten informatie over de tevredenheid van fietsers, het effect van de aanleg van de snelfietsroute Amsterdam-Zaanstad en waar nog eventuele verbeterpunten zitten om in de toekomst het gebruik van de snelfietsroute mogelijk te kunnen verbeteren. Ook worden in de ochtendspits op drie locaties fietsers geteld. Bij slecht weer wordt het flyeren en tellen verplaatst naar donderdag 16 maart.

Deelnemers aan de enquête maken kans op twee toegangsbewijzen voor de Efteling. Ook fietsers die de route op andere dagen dan 14 maart gebruiken, kunnen de enquête invullen: www.soab.nl/snelfietsroute_amsterdam_zaanstad/

Klaar voor de start…

De FietsCoalitie gebruikt dit onderzoek als aftrap voor hun campagne om het gebruik van de snelfietsroute te stimuleren. Zij leggen de rode loper uit voor fietsers met allerlei fietsvoorzieningen zoals ze nu al doen in het westelijk havengebied. Onder andere met nieuwe wachtruimtes bij de ponten, fiets-servicepalen, picknickplekken en kunst langs de routes. Daarnaast worden mensen die de auto laten staan en op de fiets naar hun werk gaan beloond via de Kilometervreter-app. Fietsers die straks over de nieuwe snelfietsroute gaan, kunnen ook gebruik maken van deze app – en hun fietskilometers omzetten in voordeel bij bijvoorbeeld winkels en restaurants.