ZAANSTREEK/WATERLAND - De acht gemeenten binnen de samenwerkingsregio Zaanstreek-Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad) en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken momenteel aan het opstellen van het gezamenlijk (verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) voor de periode 2018-2023.

Om inzicht te krijgen in de verwachting en beleving van burgers rond de gemeentelijke watertaken (regenwater, afvalwater, grondwater) vindt een online peiling plaats via Twitter (@GemEdamVolendam). U wordt van harte uitgenodigd om uw mening over vijf thema’s te geven. Vier zijn reeds gepubliceerd en de vijfde volgt deze week.

De eerdere peilingen treft u aan via deze links: