ZAANDAM - Wanneer een groot schip vanaf de Zaan de Wilhelminasluis invaart kunnen trillingen ontstaan als het schip de kant raakt. De provincie Noord-Holland start deze week met een maatregel om de overlast weg te nemen. De werkzaamheden hiervoor duren naar verwachting 4 weken.

Tussen het sluishoofd en een naastgelegen flat bevindt zich een tijdelijke zand/cement-opvulling. Deze is in een eerdere bouwfase aangebracht als tijdelijke versteviging bij de bouw van het sluishoofd. Deze zand/cement-opvulling vormt ook een onbedoelde koppeling tussen het sluishoofd en de flat. Door deze laag nu te verwijderen, kunnen trillingen niet langs deze weg door worden gegeven. Deze maatregel moet ertoe leiden dat er geen overlast meer is.

Scheepvaart

Na ontvangst van de melding over trillingen in de omgeving is per 28 juli 2017 een breedtebeperking ingesteld voor schepen die de Wilhelminasluis passeren. De uiterste maten zijn teruggebracht naar maximaal 86 meter lengte en 9,50 meter breedte (CEMT-klasse IV) voor regulier verkeer. Met een vooraf aangevraagde bijzondere transportvergunning kan hiervan (beperkt) worden afgeweken. In overleg met de gemeente Zaanstad wordt bepaald in hoeverre deze tijdelijke breedtebeperking kan worden opgeheven als de maatregel is uitgevoerd.

Vernieuwen Wilhelminasluis

De uitvoeringswerkzaamheden liggen al langere tijd stil. De reden hiervoor is dat het ontwerp van de sluiskolk niet voldeed aan de eisen van de provincie Noord-Holland. Het nieuwe ontwerp is vergevorderd. De provincie richt zich op zo snel mogelijk hervatten van de uitvoering. Er is op dit moment nog geen uitvoeringsplanning van de aannemer beschikbaar. Een geschil tussen aannemer en provincie over de vertraging is voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Vaart in de Zaan!

Het vernieuwen van de Wilhelminasluis is onderdeel van het programma ‘Vaart in de Zaan!’, dat tot doel heeft de bevaarbaarheid van de Zaan te verbeteren. Voor actuele informatie over het project en de werkzaamheden kijk op de projectpagina Wilhelminasluis Zaandam.