WORMER - 24.000 mensen uit Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden gaven hun mening over de verdeling van sociale huurwoningen. Het doel was om de mening te peilen van een zo breed mogelijke groep inwoners over de verdeling van de schaarse sociale huurwoning. Dat is gelukt.

21% van de respondenten vindt inschrijfduur de beste manier om toe te wijzen en 39% vindt het weliswaar geen perfecte manier, maar wel duidelijk. Daarmee is deze manier van toedelen van sociale huurwoningen nog steeds het meest geaccepteerd. 37% van de invullers vindt dat inschrijfduur geen eerlijke manier van verdelen is.

33% van de deelnemers geeft aan dat een puntensysteem de beste manier is van volgorde bepalen bij toewijzing van een sociale huurwoning. Alleen toedelen op inschrijfduur krijgt 29% van de stemmen. Zoekduur (de periode dat iemand actief zoekt naar een woning) scoort met 20% ook vrij hoog. Voor loten is er met 6% weinig draagvlak.

De resultaten laten zien dat er veel verschillende meningen zijn in de regio. Een belangrijk resultaat is dat er begrip is voor het toewijzen van een woning aan woningzoekenden die een woning hard nodig hebben, maar die niet in de urgentieregeling vallen. In de enquête is door 45% van de deelnemers aangegeven, dat zij meer dan de helft van de woningen zouden willen toewijzen aan woningzoekenden die heel hard een woning nodig hebben maar niet urgent zijn. De meerderheid, 55%, wil maximaal 50% van de woningen aan deze groep toedelen.

Als de mensen die voorrang hebben een woning krijgen toegewezen, vindt 39% het redelijk dat dit een tijdelijke woning of gedeelde woning is, of op basis van een tijdelijk contract. 54% van de respondenten vindt dit niet. Zij vinden dat ook deze doelgroep een vast huurcontract moet krijgen.

Daarnaast is de vraag gesteld, welke ‘niet urgenten’ dan voor voorrang in aanmerking komen. Uit de enquête kwamen een paar duidelijke groepen naar voren. De meeste bewoners vinden dat ouders die scheiden voorrang moeten krijgen op een sociale huurwoning. Ook inwonende gezinnen en thuiswonende jongeren in problematische situaties mogen voorrang krijgen. Voor andere groepen is minder draagvlak voor voorrang.

Gemeenten en woningcorporaties bespreken de resultaten dit voorjaar tijdens verschillende bijeenkomsten. Daar praten ook inwoners mee over ideeën voor een nieuw verdeelsysteem. Eind 2019 komt een nieuw voorstel voor de verdeling van woonruimte. Gemeentes en gemeenteraden gaan daarna met het voorstel aan de slag.

De gemiddelde inschrijfduur voordat iemand zijn eerste sociale huurwoning kan betrekken, is nu 11 jaar. Gemeenten en corporaties in deze regio zoeken samen naar een nieuwe manier van woningen toewijzen aan woningzoekenden die dat nodig hebben. Hierdoor wordt de schaarste niet opgelost, maar kunnen de sociale huurwoningen naar het gevoel van de inwoners wellicht ‘eerlijker’ worden verdeeld.

De vernieuwing van de Woonruimteverdeling is een gezamenlijk project van gemeenten en woningcorporaties in de regio, waaronder WormerWonen.

WormerWonen blijft zich inzetten voor de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen in de Zaanstreek, zodat iedereen een veilig en prettig huis kan vinden op de plek waar hij/zij zich huis voelt.