ZAANSTAD - Op zondag 22 april om 14.00 uur zaait ROSA op het terrein waar het Cultuurcluster moet komen een wilde bloemenzee. De actie vindt plaats in het kader van de landelijke zaaidag die op 22 wordt geïnitieerd door stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting en heeft als doel bij te dragen aan het vergroten van het aantal bijen en andere insecten.

ROSA hoopt dat er in de zomer op het terrein van het Cultuurcluster een prachtige wilde bloemenzee verschijnt. En verder hopen we dat onze actie andere Zaankanters inspireert om braakliggende terreintjes, boomspiegels en kale plekjes in te zaaien. Bij het zaaien in de openbare ruimte is het wel verstandig om van te tevoren te mailen naar de afdeling groenbeheer van de gemeente Zaanstad: groenadoptie@zaanstad.nl. Zij kunnen hier dan rekening mee houden bij het onderhoud van het openbare groen. Want het zou natuurlijk zonde zijn als de net opkomende bloemen door groenbeheer weggeschoffeld worden!

Bijen en andere insecten hebben het heel moeilijk. Jaren geleden toonden onze akkers en weilanden een kleurrijk palet aan wilde bloemen, die toen nog in grote getale konden groeien en bloeien. Door zaadreiniging, bestrijdingsmiddelen, bemesting en het gebruik van een andere grassoort in de veeteelt is dat beeld nagenoeg verdwenen.

Dus zaai mee en help de bijen, hommels, vlinders en andere insecten!