ZAANDAM/AMSTERDAM - Dit voorjaar is onderzoek gedaan naar de vernieuwde snelfietsroute tussen Amsterdam en Zaanstad, via de noordkant van het IJ. Zowel het aantal fietsers dat gebruikt maakt van de route tussen de steden als de waardering van de route laten een duidelijke stijgende lijn zien.

Meer tevreden gebruikers

Op de nieuwe route zijn op 14 maart in de ochtendspits (6.30 en 9.30 uur) 270 (brom)fietsers geteld. De online enquête die in dezelfde periode plaatsvond, is ingevuld door 182 mensen. 31% gaf aan deze route in 2013 nog niet te fietsen en 21% zegt vaker te fietsen sinds de nieuwe snelfietsroute er ligt. Zij geven bijvoorbeeld aan dat de nieuwe route vlakker is en je minder hoeft te stoppen voor verkeerslichten, maar ook dat de verkeersveiligheid is verbeterd en de verlichting langs de route een stuk beter is dan in de oude situatie.

Aandachtspunt

De snelfietsroute Amsterdam-Zaandam is in maart ook uitgebreid getest met behulp van een met GPS en camera uitgeruste fiets. De conclusie van deze meting is dat de snelfietsroute sneller en comfortabeler is dan de oude route, maar ook dat de fietspaden in Zaandam en ten zuiden van de Cornelis Douwesweg in Amsterdam nog extra aandacht verdienen. In april is ter hoogte van bushalte Barndegat op de grens van Amsterdam en Zaanstad, in samenwerking met de twee gemeenten en het Hoogheemraadschap, al zo’n 400 meter fietspad verbreed en geasfalteerd. Binnenkort wordt de nieuwe bewegwijzering geplaatst.

De Vervoerregio heeft de resultaten van het onderzoek aangeboden aan het ministerie van I&M dat vanuit het programma ‘Fiets Filevrij’ een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de route. Met snelfietsroutes willen het Rijk, gemeenten en Vervoerregio het gebruik van de fiets als transportmiddel voor het woon-werk verkeer in de regio stimuleren en zo bijdragen aan vermindering van files en vervuiling.