ZAANDAM - Op donderdag 24 mei trekt een kudde van 250 Kempische heideschapen van het Westerwindpad naar het Darwinpark in Zaandam. Dit gebeurt onder leiding van een herder van Landschapsbeheer Rinnegom uit Egmond-Binnen met een bordercollie.

De schapen vertrekken om 9.00 uur vanaf het Westerwindpad en lopen onder andere via de Houtveldweg, de Rozengracht, de Wilhelminastraat en de Ds. Martin Luther Kingweg naar stadsboerderij Darwinpark van het Zaanse Natuur & Milieu Centrum. De kudde schapen gaat de komende maanden op verschillende plekken in het Darwinpark grazen.

De verwachting is dat de schapen rond 10.00 uur in het Darwinpark aankomen. Tijdens de wandeling krijgt de herder assistentie van een aantal hulpherders van stadsboerderij Darwinpark. Voor het autoverkeer is er geen omleiding nodig.

Vergroting van de biodiversiteit
De gemeente maakt graag gebruik van de schapen, omdat het begrazen zorgt voor een afwisselende natuur. Schapen grazen geleidelijk en laten ook altijd iets staan. De schapen komen drie keer per seizoen en daardoor krijgen planten, lucht, licht en ruimte om te groeien en bloeien. Door begrazing ontstaan mooie overgangen van gras naar beplanting, een rijker insectenleven en daarmee een grotere voedselbron voor vogels en kleine zoogdieren. Via de vacht verspreiden de schapen ook zaden.

Honden en uitrenzones
De schapen begrazen delen van het Darwinpark waar tegelijkertijd honden uitgelaten worden. Hondenbezitters worden gevraagd om enige afstand te bewaren en de honden aangelijnd te houden. Binnen de aangewezen honden uitrenzones vindt geen schapenbegrazing plaats. Hier kunnen de honden gewoon vrij lopen.

Schapenscheerfeest en open avond schapenbegrazing
Op zondag 27 mei worden de schapen geschoren op de boerderij van het Zaans Natuur & Milieucentrum. Vanaf 11.00 uur is iedereen van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Op woensdag 30 mei is in het Natuurmuseum (van 19.00 uur tot 21.00 uur) een open avond over schapenbegrazing. Meer informatie is te vinden op