Het is echt balen en stressvol als een van je collega's ziek wordt. Als baas is het super belangrijk om dit op een goede en professionele manier aan te pakken. Gelukkig zijn er een paar dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat zowel je collega als het bedrijf er zo min mogelijk last van hebben. Dus laten we eens kijken naar 4 stappen die jij als baas moet nemen als een van je teamleden ziek wordt.

Communiceer duidelijk en regelmatig

Het is belangrijk om vanaf het moment dat een werknemer zich ziek meldt, duidelijk te communiceren. Vraag om een ziekmelding en informeer naar de aard van de ziekte en de verwachte duur van het verzuim. Zorg ervoor dat je regelmatig contact houdt met de zieke werknemer, bijvoorbeeld door wekelijks te bellen of mailen. Zo blijft de werknemer betrokken bij het werk en voelt hij of zij zich gesteund door de werkgever. Het is ook belangrijk om de Wet verbetering poortwachter te volgen. Deze wet verplicht werkgevers en werknemers om samen te werken aan de re-integratie van de zieke werknemer. Zo moet er een plan van aanpak worden opgesteld, waarin staat welke stappen er genomen worden om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Door duidelijk te communiceren en de Wet verbetering poortwachter te volgen, vergroot je de kans op een spoedig herstel en een succesvolle terugkeer naar het werk.

Biedt passende ondersteuning

Als werkgever is het belangrijk om de zieke werknemer de nodige ondersteuning te bieden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je hulp inschakelt van een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Zij kunnen advies geven over de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer en helpen bij het opstellen van een re-integratieplan. Daarnaast is het belangrijk om de werknemer emotionele steun te bieden. Ziek zijn kan mentaal zwaar zijn en het is belangrijk dat de werknemer zich gesteund voelt door zijn of haar werkgever. Toon begrip en toon interesse in het welzijn van de werknemer.

Houd de administratie bij

Als een werknemer ziek wordt, is het belangrijk om de administratie goed bij te houden. Zorg ervoor dat alle ziekmeldingen en afspraken met de werknemer schriftelijk worden vastgelegd. Ook eventuele medische verklaringen en adviezen van de bedrijfsarts moeten worden bewaard. Het bijhouden van een goede administratie is niet alleen belangrijk voor de re-integratie van de zieke werknemer, maar ook voor de verzuimbegeleiding en eventuele verzuimverzekeringen. Door alles goed te documenteren voorkom je misverstanden en problemen in de toekomst.


Zorg voor een soepele terugkeer naar het werk

Als je collega weer helemaal back in business is en klaar is om terug te komen naar het werk, is het belangrijk om dat zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bespreek samen hoe je 'm het beste kunt opvangen en ondersteunen bij die terugkeer. Zorg ervoor dat zijn of haar werkplek helemaal klaar staat, aangepast aan eventuele nieuwe behoeften, en dat er genoeg support is vanuit ons team. Met de juiste begeleiding bij de comeback vergroten we de kans op een succesvolle comeback en op een vrolijke en gelukkige collega.