ZAANDAM - In de Zaanstreek kampen bedrijven relatief het meest met een tekort aan personeel en in Flevoland speelt het probleem het minst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) over de krapte op de arbeidsmarkt.

Landelijk zegt een kwart van de bedrijven momenteel last te hebben van een tekort aan werknemers. In de Zaanstreek gaat het om 36 procent van de ondernemers, terwijl het percentage in Flevoland 16 bedraagt. Wanneer wordt ingezoomd op sectoren springt het stevige personeelstekort in de bouw in de Achterhoek eruit: 60 procent van de bouwbedrijven heeft hier te weinig personeel.

Hoogconjuctuur
Aan het begin van 2016 waren er nog amper bedrijven die aangaven dat ze last hadden van personeelstekorten in Nederland, met een landelijke gemiddelde van bijna 5 procent. De krapte nam sindsdien snel toe in alle regio’s. Sinds 2017 verkeert de Nederlandse economie in een zogeheten periode van hoogconjunctuur en loopt de spanning op de arbeidsmarkt op, aldus het CBS.

Niet alleen in de Zaansteek is het personeelstekort hoog. Ook in andere delen van de provincie kunnen bedrijven maar lastig personeel vinden. In Alkmaar en omgeving betreft het 33,5 procent van de ondernemers. In de kop van Noord-Holland en West-Friesland gaat het om 31,2 procent.

Iets minder nijpend is het tekort in Amsterdam en omstreken. Daar heeft 23 procent van de ondernemers last van een tekort aan personeel. In de Gooi en Vechtstreek en Haarlem is dat 22,1 en 22,6 procent. Het 'best' gaat het in IJmond. Daar ondervindt 21,5 procent van de onderemers problemen.