Als u door een hond wordt gebeten, op straat, bij iemand thuis of ergens anders, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Een hondenbeet kan leiden tot ernstige verwondingen. Daarom is het belangrijk dat u bij een bijtincident probeert het hoofd koel te houden en de juiste stappen te zetten. Als u ernstig gewond bent dan is medische hulp natuurlijk prioriteit nummer 1. Daarnaast is het belangrijk dat u de volledige gegevens heeft van de eigenaar van de hond. Zijn er getuigen? Noteer dan ook hun gegevens zodat u indien nodig contact kunt opnemen. Bij een ernstig incident met een hondenbeet is het verstandig om de politie in te schakelen. Zij kunnen dan passende maatregelen nemen zoals eventueel de hond (tijdelijk) in beslag nemen.

Schade door een hondenbeet

Als u bent gebeten door een hond dan heeft u wellicht zowel schade aan uw kleding als lichamelijk letsel. Maak indien mogelijk foto’s van die schade. Deze kunt u dan later overleggen bij het claimen van de schade bij de eigenaar. Denk nooit dat de beet van de hond uw eigen schuld is. De eigenaar moet er onder alle omstandigheden voor zorgen dat hij zijn dier onder controle heeft, zelfs op een losloopveld of andere locatie waar honden niet aangelijnd mogen rondlopen. Van provocatie kan ook geen sprake zijn. Als een hond ineens op u afkomt dan is het logisch dat u schrikt of zich verweert.

Zoek contact met een jurist letselschade

Ga niet te snel akkoord met een voorstel voor schadevergoeding. Als de hondeneigenaar aanbiedt uw kapotte spijkerbroek te betalen, dan kan er later wel meer aan de hand zijn doordat u in uw been bent gebeten en de wond moeizaam geneest. Hierdoor moet u wellicht meerdere keren naar een arts of kunt u niet werken. Spreek dus nooit ter plaatse af wat de vergoeding moet zijn. Daar komt u later op terug als de schade goed is geïnventariseerd. Heeft u schade en wilt u juridische bijstand dan kunt u contact opnemen met Letselschadejuristen van JBL&G. Een jurist neemt de gebeurtenis met u door en inventariseert welke schade geclaimd kan worden. Maakt u kosten en heeft u daar facturen van, bewaar deze dan zorgvuldig en stuur kopieën naar uw letselschadejurist.

Hoe hoog is de schadevergoeding?

De hoogte van de letselschadevergoeding die u uiteindelijk ontvangt hangt uiteraard af van de ernst van de schade. Heeft u blijvend letsel dan kan er sprake zijn van directe kosten, indirecte kosten en smartengeld. Misschien kunt u niet meer werken, of moet u noodgedwongen ander werk gaan doen. Misschien kunt u uw favoriete hobby’s niet meer uitoefenen of heeft u voortaan hulp in de huishouding nodig. Dit zijn allemaal aspecten die een rol kunnen spelen. Bij het bepalen van de schadevergoeding wordt dit allemaal meegenomen. Een letselschadejurist probeert de zaak in de minne te schikken. Door zonder rechter tot overeenstemming te komen wordt een langslepende rechtszaak voorkomen.