ZAANDAM - Het college wil het realiseren van zeventien woningen mogelijk maken op de plek van voormalige koek- en beschuitfabriek van Hille en later Mooij Verf aan de Oostzijde in Zaandam. Het pand is beter bekend als ‘De Witte Olifant’, een bijnaam naar de afbeelding van een olifant op het fabriekspand van Hille. De fabriek staat al jaren leeg en zal worden gesloopt. Het is de bedoeling dat er negen kadewoningen en acht appartementen voor in de plaats komen. Om het plan mogelijk te maken, is afwijking van het bestemmingsplan nodig. Het college zet daarvoor nu de procedure in werking.

Wethouder Straat: ‘’De behoefte aan nieuwe woningen in Zaanstad is groot. Tegelijkertijd willen we niet bouwen in het groene buitengebied. Door deze leegstaande fabriek in de Kogerveldwijk te vervangen door nieuwe woningen houden we rekening met allebei; we voorzien in de woningbouwbehoefte én we benutten ruimte in de stad. Door nieuwe woningen te bouwen op de plek waar nu een leegstaande fabriek is, geven we de wijk bovendien een kwaliteitsimpuls en wordt de omgeving verlevendigd.’’

De bouw van de woningen in de stad draagt bij aan de ambitie die met MAAK.Zaanstad is geformuleerd om zo’n 15.000 tot 20.000 nieuwe woningen te realiseren. MAAK.Zaanstad is een programma dat eraan wil bijdragen dat Zaanstad ook op de lange termijn een stad is waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen en werken. Het omvormen van lege bedrijfslocaties naar woongebieden is een van de belangrijkste manieren om die doelstelling concreet te maken. Die ontwikkelingen wil de gemeente graag samen met de stad vormgeven. In het kader van MAAK.Zaanstad lopen er daarom momenteel ook gesprekken met de buurt waarbij de toekomstige ontwikkeling van de Kogerveldwijk onderwerp is.