ZAANDAM - De Mauritsbuurt in Zaandam is in ontwikkeling. De nieuwste stap is de aanvraag van ontwikkelaar Borghese Real Estate voor de omgevingsvergunning voor Mauritstraat 4/10. Het college heeft deze week hierover een ontwerp-besluit genomen. Vanaf eind augustus liggen de stukken 6 weken ter inzage voor bewoners en andere belanghebbenden.

René Tuijn, wethouder voor duurzaamheid, armoede, gebiedsontwikkeling Zaanstad Centrum en Zaanstad Noord: "Deze 140 nieuwe, duurzame en gasloze woningen zijn een aanwinst voor dit gebied en Zaanstad als geheel. Met minimaal 30% sociale huur, 10% middenhuur en koopwoningen, richt het project zich op kleine én grote gezinnen, starters én doorstromers. De huidige, oude bedrijfspanden maken plaats voor 5 woonblokken met geveltuinen, dat is voor de uitstraling voor het gebied veel aantrekkelijker. Op de daken komen zonnepanelen en groene daktuinen met zitjes en schaduwplekken. Bovendien worden er maatregelen getroffen om hittestress en wateroverlast tegen te gaan."

Andere ontwikkelingen en verkeer

De Mauritsbuurt kent nog meer mooie ontwikkelingen, zoals de bouw van 67 nieuwe koopappartementen 'de Kroon' en de nieuwe scholenkoepel IKC Overtuinen. Om straks het bouwverkeer en het schoolgaande verkeer veilig en goed te laten verlopen, wordt er nagedacht over een nieuwe tijdelijke verkeerssituatie. Tijdelijke verkeerssituaties blijven nodig totdat het speeldek met daaronder de stallingsgarage voor de scholen klaar zijn. Naar verwachting is dit in 2025.

Vervolg

Op 12 juli heeft het college van Burgemeester en Wethouders een ontwerp-besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De stukken liggen vanaf eind augustus voor 6 weken ter inzage. Iedereen kan zijn of haar zienswijze tegen het plan indienen. De afgelopen periode zijn bewoners via diverse brieven en bijeenkomsten betrokken bij alle ontwikkelingen in de Mauritsbuurt. Een actueel overzicht staat op www.maakcentrum.zaanstad.nl/in-voorbereiding/mauritsbuurt