ZAANDAM - Binnenkort ondertekenen de burgemeesters van Zaanstad, Oostzaan en Amsterdam de zogenoemde "Regio Deal ZaanIJ". Met deze deal spreken de gemeenten, de Provincie Noord-Holland en het Rijk af te gaan investeren in het gebied waar de drie gemeenten aan elkaar grenzen. Daarbij wordt vooral ingezet op het verbeteren van de leefkwaliteit, onderwijs en werk en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Vanuit het Rijk wordt 7,5 miljoen euro bijgedragen, de andere partijen leggen gezamenlijk hetzelfde bedrag bij waardoor er de komende jaren (tot 2023) 15 miljoen euro geïnvesteerd gaat worden.

Amsterdam en Zaanstad kennen een sterke economische groei, maar een deel van de inwoners vindt nog te weinig aansluiting bij deze groei. Deze tegenstelling is vooral zichtbaar in Zaanstad en Amsterdam Noord. Hier is veel dynamiek langs de oevers van Zaan en IJ, met bedrijventerreinen die moeten transformeren naar grootstedelijke woongebieden en oude volksbuurten die sterk in zichzelf gekeerd zijn en grote sociaal-fysieke en sociaaleconomische opgaven kennen. Binnen de Regio Deal Zaan IJ gaan het Rijk, de Provincie en de drie gemeenten voor langere tijd met elkaar samenwerken waarbij vooral veel aandacht gaat naar de vier wijken: Poelenburg en Peldersveld aan de Zaanse zijde en Tuindorp Oostzaan en Molenwijk aan de Amsterdamse zijde.

Flinke opsteker voor Molenwijk en Tuindorp Oostzaan
Stadsdeelvoorzitter Amsterdam Noord, Erna Berends: "Voor Molenwijk en Tuindorp Oostzaan, betekent de deal een flinke opsteker. Er wordt extra ingezet op groen, leren, werken en ondernemen in de wijk. Ook de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de Noorder IJplas gaat dankzij de Regio Deal verbeterd worden. Er komen recreatief-educatieve voorzieningen in het natuurgebied dat zich verder gaat ontwikkelen als groenblauwe long binnen de oprukkende stedelijke ontwikkeling van Haven Stad."

Gelijke kansen voor iedere inwoner
"Dit is goed nieuws voor Zaanstad en zeker voor Poelenburg, Peldersveld en de Achtersluispolder, het gebied wat grenst aan Amsterdam en Oostzaan", zegt burgemeester Jan Hamming van Zaanstad. "Deze wijken liggen op een prachtige locatie, maar zijn niet goed verbonden met de omgeving. Bewoners hebben minder goede kansen op opleiding en werk en daar moet wat aan gebeuren. We streven naar gelijke kansen voor ieder kind en ieder inwoner in onze stad en daar helpt deze financiële injectie ons enorm bij."

Verbinding tussen natuur en stad
Burgemeester Rob Meerhof van Oostzaan: "Voor Oostzaan is de verbinding tussende natuurlijke recreatieplek het Twiske en de meer stedelijk georiënteerde Achtersluispolder van groot belang. Hierdoor ontstaat er een beter aanbod van recreatie en beleving van de natuur, ook voor toekomstige inwoners van de regio."

Vier wijken profiteren
Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): "We willen de vier wijken graag laten profiteren van het gezonde effect van groen in de wijken en de Noorder IJplas. Dat willen we doen door inspirerende initiatieven te steunen. Een voorbeeld daarvan zijn de Tiny Forests, een klein bos waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar kinderen buiten over de natuur kunnen leren. De eerste in Nederland is in Zaanstad aangelegd. Een Tiny Forest versterkt biodiversiteit in de stad en zorgt voor verkoeling op warme dagen en werkt het als een waterberging bij zware regenval."

Investeringen in onderwijs, ontmoeting en veiligheid
De samenwerkende partijen in de Regio Deal verbinden zich langdurig aan elkaar om te werken aan de complexe opgaven die dit gebied kenmerken. Zo gaan Zaanstad, Oostzaan en Amsterdam samen met het Rijk zoeken naar een manier waarop het Coentunnelcomplex toekomstbestendig is te maken, zodat het een groene entree naar de Noorder IJplas kan worden. Een deel van het geld wat beschikbaar is gaat in de twee Amsterdamse wijken gebruikt worden voor extra naschools aanbod op het gebied van technologie. In Amsterdam wordt ook het bestaande groen verbeterd zodat het als verbindende schakel tussen de wijken gaat dienen. Dit biedt tevens mogelijkheden voor bewoners om meer te ontmoeten, bewegen en recreëren. De basisscholen in de Zaanse wijken krijgen een verlengde leertijd. Daarnaast kan het geld onder andere gebruikt worden voor de realisatie van een Huis voor de Wijk in Poelenburg en de uitwerking van de Zaancampus. Ook slaan de partijen de handen ineen door extra capaciteit beschikbaar te stellen voor de aanpak van ondermijning in de wijken.

Over de Regio Deal
Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio's. Een Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio om opgaven in de regio aan te pakken. Tot 2022 trekt het kabinet hier in totaal bijna € 1 miljard voor uit. De regio's zorgen voor eenzelfde bedrag. De Regio Deals richten zich onder andere op verbetering van het woon-, leef- en vestigingsklimaat, duurzame verandering in voedselproductie en het bestrijden van criminaliteit. Daarmee versterken Rijk en regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel. Het is de eerste keer dat provincie Noord-Holland, Zaanstad, Oostzaan en Amsterdam binnen een Regio Deal gaan samenwerken.