ZAANSTAD - Het aantal bomen in Zaanstad stijgt met 1596. Dit blijkt uit de Bomenbalans die het college van B&W vandaag aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Wethouder Gerard Slegers (Openbare Rumte): "Ik ben heel blij dat het aantal bomen in Zaanstad fors stijgt. Ze zijn namelijk van onschatbare waarde. Bomen zijn heel belangrijk voor het leefklimaat in Zaanstad: in tijden van hitte houden ze hun omgeving koel, en als het regent leveren ze een belangrijke bijdrage aan de waterafvoer. Ook van onze inwoners hoor ik vaak hoe belangrijk een groene leefomgeving voor hen is. Ik ben dan ook blij dat er, door slim om te gaan met de beschikbare openbare ruimte, 1596 bomen bijkomen".

Kapvergunningen
Soms moeten bomen gekapt worden. Bomen die ziek zijn, kunnen een gevaar opleveren voor inwoners. Zo raken ze tijdens een storm eerder ontworteld. Soms moeten bomen wijken ten gunste van de verkeersveiligheid. De gemeente heeft daarom vastgelegd dat elke boom die gekapt wordt, binnen twee jaar herplant moet worden. De stijging is berekend op basis van het aantal kapvergunningen dat tussen 2015 en 2021 is verleend, en het aantal bomen dat op basis daarvan herplant moet worden. Dat het saldo positief uitvalt komt doordat bij vervangingsprojecten meer herpant vaak als eis wordt meegenomen bij de vergunningverlening.

Historie
Zaanstad is al langere tijd bezig met een inhaalslag om oude en zwakke bomen te vervangen. Het bomenbestand slonk behoorlijk in door de massale kap vlak na de Tweede Wereldoorlog. De bomen die daarna zijn geplant, zijn van slechte kwaliteit. Omdat ze in een te natte grond staan of in een te kleine plek waardoor er onvoldoende ruimte is voor de wortels. Kappen van bomen is daarom soms onvermijdelijk. Met het Bomenbeleidsplan wil de gemeente investeren in een gezonder, groener en duurzamer Zaanstad. Waar bomen de ruimte krijgen om goed te kunnen uitgroeien. Het bomenbeleidsplan kent drie uitgangspunten: bestaande bomen zoveel mogelijk behouden, de huidige boomstructuren versterken en investeren in kwaliteit.

Bestaande bomen behouden door de juiste boom op de juiste plek
Zaanstad is zuinig op grote en gezonde bomen en wijst deze aan als beschermde boom. De ruimte is beperkt en de grondwaterstand is vaak hoog. Dit betekent dat niet elke boomsoort goed groeit. Per locatie kijkt de gemeente, welk soort geschikt is. Het is belangrijk dat er voldoende verschillende soorten bomen in Zaanstad staan. Zo krijgen ziekten en plagen minder kans. De gemeente plant en onderhoudt de bomen, zodat ze alle gelegenheid krijgen uit te groeien tot sterke, volwassen bomen.

Robuuste boomstructuren in de stad

Bomen zorgen voor een herkenbare indeling van een wijk en laten zien waar parken, plantsoenen en pleinen zijn. In Zaanstad ontbreken delen van deze structuren, vooral langs de doorgaande wegen. Zaanstad wil meer bomen toevoegen zodat duidelijke, herkenbare en mooie structuren ontstaan.