ZAANSTAD - Burgemeester Jan Hamming heeft vanochtend 22 lintjes uitgereikt aan Zaankanters die zich op bijzondere manier hebben ingezet voor de gemeenschap. Twintig mensen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, twee mensen werden benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse lintjesregen die dit jaar werd georganiseerd in het Zaantheater in Zaandam.

De volgende personen kregen een Koninklijke Onderscheiding en werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:


Cornelis (Cees) Beets (1947)
Cees is al zijn hele volwassen leven actief binnen het verenigingsleven. Ondertussen is hij bijna 75 jaar oud en is nog niet van plan om het rustiger aan te gaan doen.

In 1961 werd de heer Beets lid van de voetbalclub ZFC in Zaandam en nog steeds is hij verbonden aan deze club. Ondertussen is de club wel een aantal keren van naam veranderd.
Nadat hij zelf stopte met voetballen in de jaren ’90, is hij lang actief geweest in het bestuur van de club. Hij was bestuurslid, secretaris en zelfs voorzitter. Hij is ondertussen al geruime tijd wedstrijdsecretaris en ook al jaren onderdeel van de werkersploeg. Zo’n drie dagen per week is hij op het terrein te vinden voor onderhoud van de velden. In 2014 is hij benoemd tot erelid van de club en ontving hij tevens een onderscheiding van de KNVB voor zijn bewezen diensten.

De voetbalclub niet de enige vereniging die kan rekenen op de vrijwillige inzet van de heer Beets. Vanaf 1987 was hij namelijk tien jaar bestuurslid van het Zaans Jongenskoor (ZJK). En vanaf 1991 was hij ook een tiental jaren penningmeester van Pueri Cantores; een internationale overkoepelende organisatie voor koren over de hele wereld.

Daarnaast was hij tussen 1995 en 2004 voorzitter bij speeltuinvereniging Het Westen in Zaandam.

Tevens was hij jarenlang actief binnen de Vereniging van Eigenaren van wooncomplex ‘de Boeg’, waar hij zelf tot 2019 woonde.

En sinds enige jaren is de heer Beets vrijwilliger bij het zorgcentrum Pennemes te Zaandam. Hij rijdt één dag in de week met een busje en brengt ouderen van het huis naar hun bestemming.

Joke de Haan( 1943)
is sinds 1992 onafgebroken bestuurslid van de Sjoelvereniging Zaanstad en sinds 1993 penningmeester van de vereniging. Zij int de contributie, betaalt de rekeningen, houdt de boekhouding bij en maakt elk jaar een financieel verslag voor de jaarvergadering. Na het overlijden van haar partner, in 2010, heeft zij ook zijn bestuurstaken overgenomen, te weten: het bijhouden van de scores van de wekelijkse clubavonden, het organiseren van de sjoelwedstrijden van de vereniging en het onderhouden van de website.

Mevrouw De Haan is de drijvende kracht achter de vereniging.


Kees Klinkenberg (1957)
is van huis uit journalist. Als vrijwilliger heeft hij veel verschillende dingen gedaan. Je komt hem onder meer tegen bij de Sinterklaasintocht in Wormerveer. Hij is namelijk al bijna 25 jaar actief voor de Vrienden van Sint Nicolaas. Soms is hij zelf (hulp-)Sinterklaas, maar vaker nog vervult hij de rol van burgemeester-voor-één-dag en heet hij de Sint welkom in Wormerveer.

Je komt hem ook tegen bij diverse sportevenementen. Bij de atletiekvereniging Lycurgus bijvoorbeeld. Of bij de organisatie van de Zaanbochtrun. Naast het organiseren en het verrichten van vele hand en spandiensten treedt hij vaak op als ‘speaker’ tijdens het evenement.

Hij is ook lid van het plaatselijke 4 en 5 mei Comité in Wormerveer.

De heer Klinkenberg is daarnaast al vele jaren zeer nauw betrokken bij voetbalvereniging Fortuna Wormerveer. Hij was actief als lid binnen de jeugdcommissie, als begeleider van selectieteams en als grensrechter. Maar de meeste tijd geeft Klinkenberg aan ‘zijn’ clubblad. Al vanaf midden jaren 80 nam hij de verantwoording op zich voor wat betreft het uitbrengen van het clubblad van de toenmalige voetbalvereniging WFC. In de loop der jaren is er veel veranderd maar nog steeds wordt iedere week onder leiding van de heer Klinkenberg een nieuw clubblad uitgebracht.

Vanwege deze enorme inzet voor de club is de heer Klinkenberg in 2014 benoemd tot erelid van Fortuna Wormerveer.


Agaath Koomen (1940)
is vanaf 1996 tot begin 2022 actief geweest als vrijwilliger voor De Zonnebloem afdeling Zaandam, ’t Kalf/Kogerveld. Gedurende meer dan 25 jaar heeft ze bij vele door de Zonnebloem georganiseerde activiteiten en uitstapjes voor begeleiding gezorgd. Bijvoorbeeld bij boottochten, bij uitjes naar tuincentra of naar een modeshow. Ook zorgde zij voor het goed laten verlopen van Zonnebloem Bingo’s. Ze onderhield contacten met gasten en deed de verspreiding van nieuwsbrieven en attenties.

Voor Evean Nieuw Groenland in Zaandam is Koomen sinds 1986 vrijwillig actief. Daar begeleidt ze al 35 jaar bewoners bij uitstapjes, helpt ze bij activiteiten en de laatste jaren schenkt ze koffie in het ouderenrestaurant. Dit alles doet ze met veel vrolijkheid, enthousiasme en inzet ook al is ze zelf inmiddels de 80 gepasseerd.


Aart van ’t Hoff (1940)
is in 1975 begonnen als jeugdleider bij voetbalvereniging GVO uit Krommenie. Na twee jaar werd de heer Van ’t Hoff hoofdleider pupillen. Deze functie heeft hij een aantal jaren bekleed.

Gedurende 13 jaar is decorandus wedstrijdsecretaris geweest. In die rol verzorgde hij de team- en veld indeling en het competitie programma voor de zaterdag en zondag voor de gehele vereniging.

In 1993 werd Van ’t Hoff secretaris van het hoofdbestuur van GVO. De secretaris verzorgde onder andere de agenda en verslaglegging van de vergaderingen.

Vanaf 1998 tot medio 2022 was de heer van ’t Hoff KNVB consul. In die functie keurde hij de velden op bespeelbaarheid. Sinds de fusie en na de aanleg van de nieuwe accommodatie doet decorandus dit nog steeds voor de velden van Sporting Krommenie.


Jan de Jong (1939)
is al sinds 1973 vrijwillig actief betrokken bij voetbalvereniging GVO uit Krommenie. De heer de Jong is begonnen als elftalleider en al snel hoofdleider geworden en toegetreden tot het jeugdbestuur. Van 1983 tot 1994 was hij bovendien voorzitter van GVO. Vanaf 1990 tot medio 2022 was De Jong verantwoordelijk geweest voor het verzorgen van alle trainingsmaterialen en het sleutelbeheer.

In 1992 trad de heer de Jong toe tot het bestuur van Stichting Provily Sportpark. Hij was daar de schakel tussen de clubs Furore, Cromtigers, Lycurgus en Sporting Krommenie (fusieclub GVO en KVV). Deze functie heeft hij tot 2017 bekleed.

De Jong was lid van de commissie die onderzocht of er een fusie tussen GVO en KVV mogelijk was. Dit heeft geresulteerd in voetbalvereniging Sporting Krommenie in 1999.

Vanaf de oprichting van deze fusieclub tot heden is de heer de Jong accommodatiebeheerder en is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden, stuurt hij de onderhoudsploeg aan en onderhoudt hij de contacten met de gemeente Zaanstad en de scholen die gebruik maken van de velden.

Naast de inzet voor de voetbalsport is de heer de Jong bovendien ook actief geweest in de denksport bridge. Hij is gedurende 16 jaar voorzitter geweest van de bridgeclub Sporting Krommenie (GBO)


Carla Hopman-Oudejans (1948)
wordt omschreven als de moeder van operettevereniging Czaar Peter. Sinds 1969 is zij actief lid en sinds 2004 maakt ze deel uit van het bestuur als vicevoorzitter.

Ze coördineert daarnaast de rommelmarkten en stuurt daarbij de vrijwilligers aan. Ze onderhoudt contacten tussen externe solisten en het orkest, of de contacten met externe partijen die toegang tot het gebouw nodig hebben zoals bij verkiezingen of bij verhuur van het gebouw. Zij zorgt dan voor de toegang tot het gebouw en na afloop voor de sluiting. Ze regelt presentjes voor leden bij lief en leed.

Bovendien is Hopman-Oudejans sinds 2014 actief als promotor van het culturele leven in Zaanstad.

In het Zaantheater verzorgt zij voor kleuters al jarenlang theatrale rondleidingen. Zo kan deze jonge doelgroep spelenderwijs kennismaken met de wereld van het theater.

Bij het project Zaans Zilver, het cultuurparticipatieproject voor 60 plussers is mevrouw Hopman ook al jaren betrokken en daar komen haar spel- en zangkwaliteiten goed van pas.


De heer Antonius Joseph (Anton) Laan ( 1934)
werkte 36 jaar bij Koninklijke Verkade en zette zich daarnaast als bestuurslid van de FNV (Voedingsbond afdeling Zaanstreek) en de Ondernemingsraad bij Verkade. Ook nu ruim na zijn pensionering, is de heer Laan nog steeds lid van de FNV en ontving onlangs een oorkonde vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap.

De heer Laan is ondanks zijn leeftijd nog zeer actief als vrijwilliger bij inloophuis De Bron (onderdeel van stichting Diaconaal Centrum (DC) de Bron).

Het inloophuis, met als locatie een ‘gewoon’ rijtjeshuis in de ‘aandachtswijk’ Poelenburg, bestaat nu tien jaar en de heer Laan is er vanaf het begin bij betrokken. Hij onderhoudt de tuin, is gastheer bij de koffie-inloop waardoor eenzame mensen elkaar kunnen ontmoeten en staat iedereen met woord en daad bij.
Daarnaast werkt de heer Laan sinds 2007 bij het uitdeelpunt van de Voedselbank in Poelenburg. Ook bezorgt de heer Laan al jarenlang trouw het parochieblad van de RK Onze Lieve Vrouwe Kerk in de wijk.


Mevrouw Erika Klarenbeek-Versteegh (1935)
is al bijna 50 jaar (!) actief als vrijwilliger in de ouderenzorg. In 1973 startte ze bij Dienstencentrum Dirk Prins. Het doel van dit centrum was het bieden van recreatiemogelijkheden voor personen boven de 65 jaar.

Mevrouw Klarenbeek heeft van het begin van Dirk Prins een centrale rol gespeeld bij het beheer ervan. Ze was op velerlei fronten actief in de organisatie en stond ook regelmatig achter de bar. Ze organiseerde onder meer de Bingo. Een ander evenement dat mevrouw Klarenbeek organiseerde waren de bustochten voor buurtbewoners.

Er kwam ook, als dienstverlening voor ouderen, zieken en gehandicapten, een systeem voor personenalarmering. Hierdoor konden ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Ook hierbij werden vrijwilligers ingezet en speelde mevrouw Klarenbeek een sleutelrol.


De heer Kees Scheffer (1935) mevrouw Alida Catharina (Ada) Scheffer-Hooijschuur (1935)
Het echtpaar Scheffer uit Zaandam, zet zich al jaren in als vrijwilliger voor diverse organisaties.

De heer Cornelis Martinus (Kees) Scheffer startte al in de jaren zeventig met vrijwilligerswerk. Hij was zo’n vijftien jaar bestuurslid van verschillende winkeliersverenigingen. In de jaren tachtig startte hij - samen met zijn echtgenote - met het inzamelen van hulpgoederen voor de Stichting Hulpactie Polen en deed dit een kleine tien jaar. Daarnaast was de heer Scheffer ook nog een tiental jaren actief bij het rondbrengen van maaltijden voor Tafeltje Dekje.

In de jaren negentig werd hij samen met zijn echtgenote lid van wandelclub Recra en gezamenlijk organiseerden zij door de jaren heen vele meerdaagse uitstapjes voor de club.

Ook werden ze samen actief voor de St. Jozefparochie in Zaandam en bij het Zorgcentrum Saenden. Van 1990 tot 2005 was de heer Scheffer naast vrijwilliger ook bestuurslid (o.a. voorzitter) van de Patiëntenraad Saenden en daarna ook lid van de Raad van Toezicht bij dezelfde organisatie. Bij alle drie de organisaties is het echtpaar tot op heden actief.

Vanaf 2002 werd het stel ook nog eens actief voor de Katholieke Bond Ouderen (KBO), afdeling Zaanstreek Zuid. De heer Scheffer is nu al 20 jaar secretaris bij de bond. Naast alle secretariële werkzaamheden organiseert hij boot- en busreizen.

Net als zijn echtgenote is de heer Scheffer bovendien al vele jaren als vrijwilliger actief bij de Dam tot Dam loop en bij de Stichting Goed voor Gambia.


Mevrouw Alida Catharina (Ada) Scheffer-Hooijschuur (1935)
meldde zich afgelopen jaar nog aan voor een nieuw vrijwilligersavontuur. Bij verzorgingshuis Nieuw Groenland (Evean) keken ze wel even vreemd op dat een dame van zo’n hoge leeftijd zich als vrijwilliger aanbood. Maar inmiddels begeleidt zij naar ieders tevredenheid een bij het huis behorende breiclub.

Het was bij lange na niet de eerste vrijwillige klus die mevrouw Scheffer op zich nam.

Zo was ze actief bij de basisschool (als klaar-over en begeleider van de wandelvierdaagse) en middelbare school (ze maakte kleding voor musicals en assisteerde in de mediatheek).

Later was ze betrokken bij het inzamelen van hulpgoederen voor de Stichting Hulpactie Polen en weer later was ze actief als begeleider van excursies van De Zonnebloem.


De heer George Kramer (1949)
is een actieve vrijwilliger en inwoner van Krommenie. Zo helpt hij al ongeveer 30 jaar lang mensen die problemen hebben met het doen van de belastingaangifte. Dit doet hij zonder dat hij er iets voor terug verwacht.

Bij de R.K. Petrus Parochie in Krommenie heeft hij gedurende 12 jaar de nachtelijke stille Wandeling vanuit Krommenie naar een Kerk in het Centrum van Amsterdam mee helpen organiseren. Samen met zijn echtgenote is hij bovendien een aantal jaren actief vrijwilliger bij de Voedselbank Zaanstreek geweest. Daar boden ze ondersteuning bij de distributie van pakketten op het uitgiftedepot in Assendelft.

Bij verenging de Zonnebloem afdeling Zaanstreek Noord is decorandus sinds 2010 vrijwillig actief en ondersteunt hij bij evenementen en uitjes, organiseert de lotenverkoop, treedt op als chauffeur en vertegenwoordigt de Zonnebloem op braderieën. Sinds 2011 is hij ook penningmeester en verricht daarbij alle bijbehorende taken om de financiële afhandeling en verantwoording goed te regelen.

Bij Krommenieër Lawn Tennisvereniging (KLTV) is de heer Kramer vanaf 2003 vrijwillig actief. Vanaf 2004 werd hij commissielid technische commissie. Daar was hij onder andere verantwoordelijk voor het indelen van de voor- en najaar competities voor senioren. In 2010 trad hij toe tot het Algemeen bestuur als voorzitter technische commissie. Het voorzitterschap duurde tot 2019. Door KLTV is hij in 2007 uitgeroepen tot Clubman van het jaar en in 2019 voor al zijn inspanningen benoemd tot lid van verdienste. Vanaf 2019 maakt Kramer deel uit van de onderhoudscommissie en is dagelijks op het tennispark te vinden en zeer actief in de onderhoudswerkzaamheden.


Mevrouw Truus Reitsma-Vegter (1965)
is al vele jaren actief in de (Zaanse). Het begon op de basisschool van haar kinderen waar ze secretaris was van de Ouderraad. Daarnaast hield ze zich bezig met het opzetten van oudercommissies en leidde ook veel van deze commissies, waaronder de bibliotheekcommissie. In die tijd zette zij ook EHBO lessen voor kinderen op.

Mevrouw Vegter is dus ook al vele jaren een betrokken bewoonster, die met tomeloze inzet, actief is bij het organiseren van allerlei wijkgerichte activiteiten. Dit leverde haar de bijnaam Regeltruus op. Zo trok ze jaren lang de kar voor de Koningsdag festiviteiten op het Zaaneiland, was ze de aanjager voor de feestelijke inhaal van Dam tot Dam lopers en werd op haar initiatief de kunstroute genaamd “Gluren bij de buren” op het Zaaneiland geïntroduceerd. Ze nam daarnaast ook nog een secretariële functie voor Stichting Binnenstadmanagement Zaandam (SBZ) op zich.

Sinds 2020 is zij projectleider van een nieuw sociaal maatschappelijk initiatief; social sofa’s Zaanstad. Een groep vrijwilligers mozaïekt gedurende een aantal weken/maanden een betonnen sofa die geplaatst wordt in de openbare ruimte. Verbinding en ontmoeting staan centraal bij dit project.

Tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 startte mevrouw Vegter als vrijwilliger/coördinator bij de noodopvang. In één maand tijd had zij overleggen opgezet, kledinginzameling en -uitgifte georganiseerd en sociale media opgetuigd om vraag en aanbod met elkaar in contact te brengen.

Weer een maand later werd een tweede vrijwilligerslocatie geopend. Mevrouw Vegter zorgde dat daar een levendige, huiselijke plek van werd gemaakt waar bijvoorbeeld zeven dagen in de week taalles werd geven.

Per 1 januari 2017 startte zij officieel als vrijwilligerscoördinator bij de vluchtelingen. Hiervoor kreeg ze gedeeltelijk betaald. In opdracht van de gemeente Zaanstad runde zij een taalcafé vlakbij de opvang in de Achtersluispolder, de Sluis genaamd. Na sluiting van de opvang maakte de Sluis een doorstart op een ander locatie in Zaandam. Ook reisde mevrouw Vegter al twee keer naar de vluchtelingenkampen op Lesbos om daar hulp te bieden, één maal voor de stichting ‘because we Carry’ en de tweede keer namens de stichting ShowerPower.


De heer Walter Karel Loevens (1949)
is sinds 1987 is de drijvende kracht achter sportschietvereniging Cartouche.

In diverse rollen vervult hij al 35 jaar met hart en ziel een grote rol. Zo is hij penningmeester, secretaris, coach en trainer. De clubleden worden door de heer Loevens als trainer goed voorbereid en altijd begeleid naar regionale wedstrijden.

Hij wordt omschreven als een fijn mens, een echte sportman die anderen enthousiast probeert te maken voor de schietsport. En iemand die zich ondanks zijn fysieke tegenvallers door de jaren heen, met veel passie inzet voor zijn mede schutters en aspiranten binnen de vereniging.


Mevrouw Martine Eugénie (Marty) Rijken (1957)
werkte sinds 1975 in de zorg. Naast haar loopbaan in de gezondheidszorg heeft zij diverse sociaal- en maatschappelijke taken op zich genomen.

In 1986 stond mevrouw Rijken aan de basis van de oprichting van het Interkerkelijk Gospelkoor Revival in Zaandijk. Binnen dit koor vervulde zij jarenlang diverse bestuursfuncties.

Mede vanwege de inzet van mevrouw Rijken groeide dit koor, dat in hoogtijdagen bijna 100 leden telde, uit tot een begrip in de hele Zaanstreek. Tot op heden is mevrouw Rijken de drijvende kracht achter het gospelkoor.

Daarnaast is mevrouw Rijken al jarenlang vrijwillig actief voor de Protestantse Gemeente Zaandam en was ze nauw betrokken bij de reorganisatie van de wijkgemeentes.

Ze startte rond 1996 als secretaris in het kerkbestuur van de Stationsstraatkerk. Ze zette ze zich met hart en ziel in als bestuurder en deed dit naast haar dagelijkse werk in (destijds) de kraamzorg. Naast het ‘gewone’ secretariaatswerk organiseerde ze o.m. de festiviteiten rondom het 125 jarig bestaan van de Stationsstraatkerk.

Na de samenvoeging was ze tussen 2010 en 2013 actief als ouderling bij de Westzijderkerk. Daarna was mevrouw Rijken weer enige jaren actief als scriba, tot ze werd getroffen door een ernstige ziekte. Tijdens haar ziekteperiode speelde ze alsnog een samenbindende factor. Zo richtte zij onder anderen een klaverjasclub voor de gemeenteleden op.


De heer Eelco Annes Hoff (1961)
zet zich al vele jaren onbaatzuchtig in voor de Zaanse samenleving.

Hij is sinds 1997 vrijwillig actief als lid van de straatnaamcommissie gemeente Zaanstad. Hij heeft veel liefde voor de rijke historie van Zaanstad en probeert met veel gevoel voor de plek voor iedere straat, park of brug een toepasselijke naam toe te kennen.

De vergaderingen van de straatnaamcommissie worden door decorandus de laatste jaren als voorzitter voorbereid en geleid. Hij onderhoudt nauwe contacten met bewoners en projectontwikkelaars om zo met alle partijen tot een resultaat te komen naar ieders tevredenheid.

Bovendien is decorandus vanaf 1995 vrijwillig actief bij de Zaanse biljart vereniging Rappel. Hij is betrokken bij de oprichting van de vereniging en is voorzitter geweest en tot op heden vervult hij de rol van secretaris.

In het verleden is decorandus ook jarenlang de voorzitter geweest van het district Zaanstreek Waterland van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond. Vanaf 2013 tot 2016 was de heer Hoff voorzitter van het district Noord Holland Midden (fusie tussen Zaanstreek Waterland en Alkmaar) van de KNBB.


Mevrouw Clementine van de Werd (1940)
is (mede) oprichter van de Voedselbank Zaanstreek en vanaf die tijd ook betrokken geweest als vrijwilliger. Ook is zij jarenlang bestuurslid geweest (2005-2016).

Naast het bestuurslidmaatschap was zij als vrijwilliger verantwoordelijk voor de indicatie en herindicatie van nieuwe en bestaande cliënten. Wanneer cliënten niet in staat waren om hun pakket op te komen halen bracht ze ook regelmatig huisbezoeken aan cliënten om de pakketten af te geven.

Bij het a-capella vrouwenkoor ’t Zingt Geheid is mevrouw van de Werd vanaf 2006 tot begin 2022 secretaris geweest. Ze fungeerde als aanspreekpunt voor bestaande en nieuwe leden.
In Assendelft is decoranda bovendien sinds 1992 actief bij een leeskring die uit 20 leden bestaat. Zij zorgt daarmee voor verbinding en het onderhouden van sociale contacten in de wijk.


De heer Gerrit Jan Passenier (1950)
is al meer dan 23 jaar actief als vrijwilliger bij de Schaats Trainingsgroep Zaanstreek.

In 1998 is hij gekozen als commissaris jeugdzaken. Deze functie heeft hij tot 2008 bekleed. In dat jaar is decorandus voor zijn inspanningen bij STG Zaanstreek benoemd tot lid van verdienste.

Sinds 2000 is de heer Passenier ook actief als trainer. Eerst als trainer voor de jeugd en vanaf 2014 is hij vooral actief als trainer van de selectie. Voor jongere trainers is hij bovendien begeleider tot het moment dat die het stokje kunnen overnemen.

Verder is hij betrokken bij het organiseren van wedstrijden en tochten en begeleidt hij de schaatsers naar de wedstrijden in bijvoorbeeld Thialf. Bij de Baanvereniging Haarlem is de heer Passenier medeoprichter en vanaf 2018 actief als penningmeester.


Mevrouw Hilligje (Hilly) Scholten (1942)
heeft zich decennialang belangloos ingezet voor de maatschappij. Er zijn twee instituten die al heel lang en nog steeds op haar steun mogen rekenen. Dat zijn de Kerk en de VVD.

Mevrouw Scholten startte met haar werk voor de kerk in 1984. Ze was 12 jaar lang ouderling en kerkvoogd. Daarnaast was ze ook nog 8 jaar Provinciaal Bestuurslid Kerkvoogden.

Daar was ze verantwoordelijk voor het precisiewerk rond het aanvragen en uitreiken van insignes.

Gedurende 6 jaar was ze lid van het College van Notabelen.

Nu is mevrouw Scholten alweer 19 jaar tot op heden actief voor de Stichting Beheer Oostzijderkerk. Ze is daar betrokken bij de opbouwactiviteiten rond verhuursessies ten behoeve van culturele bijeenkomsten zoals concerten, lezingen en herdenkingen. Ook onderhoudt zij de contacten met Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Provincie en gemeente rond de subsidies.

Mevrouw Scholten was door de jaren heen ook politiek zeer actief. Van 1983 tot 1994 was zij bijvoorbeeld de Nederlandse VVD-gedelegeerde voor de Liberal International. Ze is daarnaast gedurende 11 jaar steunfractielid voor de VVD Zaanstad geweest en een jaar raadslid.
Zaanradio mocht ook gedurende een jaar op haar inzet rekenen. Daar verzorgde zij lokale radio interviews, presenteerde programma’s en las de agenda voor.

En tussen 1996 en 2002 was mevrouw Scholten actief voor de Vereniging Vrijwillige Hulpverlening aan Gedetineerden (VVHG). In die jaren bezocht ze gedetineerden in de Penitentiaire Inrichtingen Schuttersei (Alkmaar) en Zuyderbos (Heerhugowaard).


Mevrouw Yeng Nacion (1964)
zet zich al twintig jaar vrijwillig in voor diverse organisaties. Zo is ze in 2002 gestart met activiteiten bij de Bayanihan Foundation. Een organisatie die tot doel heeft de participatie, emancipatie en integratie van Filipijnse vrouwen in Nederland te bevorderen.

Bij de werkgroep ‘Dienst aan de Wereld’ van het Wereld Diaconaat en Kerkelijk Centrum Emmaüs te Ede was decoranda met name door haar administratieve en organisatorische vaardigheden, gedurende 11 jaar, een waardevolle spil binnen die werkgroep. Verder was ze penningmeester van de werkgroep ‘Dienst aan de wereld’.
Vanaf 2016 werd ze actief binnen de Kogerkerk en de Noorderkerk. Daar schenkt ze koffie, is betrokken bij de organisatie van Monumentendag en de Wintermarkt en bij de voorbereiding en tijdens de Roze Viering voor de Zaanse LHBTIQ gemeenschap.

Sinds 2012 ondersteunt decoranda de Somsen stichting. De stichting heeft tot doel zo veel mogelijk Somsens over de hele wereld kennis te laten maken met hun familieleden en de oorsprong van de familie in de Achterhoek.

Bij stichting ZPINK-beweging voor woordkunst is mevrouw Nacion sinds de oprichting in 2018 penningmeester en betrokken bij de organisatie van activiteiten.

In 2019 is decoranda toegetreden tot het bestuur van Amnesty.
Verder biedt ze sinds 2018, met tussenpozen, onderdak aan internationale studenten die daarbij door haar ook worden geholpen bij het oriënteren in de nieuwe woonomgeving en bij het verhuizen.
Tot slot is mevrouw Nacion sinds vorig jaar gestart als vrijwilliger bij kinderboerderij de Veldmuis waar ze samen met andere vrijwilligers de tuintjes onderhoudt.

De volgende personen kregen een Koninklijke Onderscheiding en werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:


De heer Ruben Timman (1963)
is een documentaire fotograaf. In 2001 had Ruben Timman een droom. Hij bezoekt in die droom het ‘museum der mensheid’. Tijdens deze rondleiding komt hij tot de ontdekking dat het museum (en dus de mensheid) in vervallen staat verkeerd. Sinds die droom heeft Ruben Timman meer dan 7000 mensen, uit twintig landen op vijf continenten van over de hele wereld op zijn eigen persoonlijke manier geportretteerd. Hij deed dit vaak naast zijn betaalde opdrachten als freelance fotograaf.

Jaren later, in 2017, ontdekt hij bij toeval de plek uit zijn droom op het Hemburgterrein in Zaandam. Het is het begin van het ‘echte’ Museum of Humanity.

In maart 2019 opent het door Ruben Timman geïnitieerde Museum of Humanity haar deuren in een ander gebouw op het Hembrugterrein. Dit gebouw - een voormalige staalharderij – is sinds die dag gevuld met tientallen metershoge portretten van mensen van over de hele wereld. De toegang tot het museum is gratis omdat Ruben vindt dat het voor een ieder toegankelijk moet zijn.

Sinds de opening bezochten al ruim tienduizend bezoekers de vaste en ook tijdelijke expositie(s).

Maar Timman brengt ook op ander manieren maatschappelijke en culturele vraagstukken bij elkaar. Middels een educatieprogramma (school of humanity) worden scholieren geïnspireerd en uitgedaagd om zichzelf en de ander als mooi en waardevol te zien. Daarnaast was Ruben actief bij het inzamelen van hulpgoederen voor de Oekraïne. Hij schreef zelfs een open brief aan Poetin waarin hij hem uitnodigt om in het museum langs te komen en “elkaar recht in de ogen te kijken”.

Ruben vraagt nu dus al 21 jaar aandacht voor de schoonheid en waarde van de mens in een, zoals hij dat noemt, gebroken wereld.


De heer Ben Veerman (1954)
is een man met een groot hart voor de rolschaatssport in Zaanstad maar ook daarbuiten. Al meer dan 53 jaar is hij actief in de Zaanse, landelijke en internationale rolschaatswereld. Ooit begonnen als rolhockey speler maar al snel, vanaf 1969 vrijwillig actief binnen deze tak van sport en voor de Zaanse Roller Club (ZRC) en later ZRC Pauwin in het bijzonder.

Al op 15 jarige leeftijd startte decorandus met vrijwilligerswerkzaamheden. Hij begon in 1969 met ondersteunende werkzaamheden voor de technische commissie. Van 1995 tot 1997 was hij secretaris, van 1997 tot 2004 voorzitter, van 2004 tot 2014 secretaris bij ZRC. Toen in 2014 ZRC fuseerde met Pauwin werd decorandus penningmeester van de fusieclub ZRC Pauwin. Die functie bekleedt hij tot op heden.

In 1974 heeft decorandus meegewerkt aan het realiseren van een eigen clubgebouw voor ZRC. In 1981 was hij betrokken bij de bouw van de sporthal (de Struijck) die geschikt moest zijn voor de rolschaatssport. Hij heeft daar namens de vereniging een belangrijke bijdrage aan geleverd en zelf meegeholpen. Ook nu is actief in de bouwcommissie die betrokken is bij de noodzakelijke renovatieplannen voor sporthal de Struijck.

In het jaar 2000 was de heer Veerman medeoprichter van de EVRI Cup. Een jaarlijks internationaal veteranen rolhockey toernooi waar ongeveer 25 internationale (35+ en 50+) teams aan meedoen. Dit toernooi wordt mede door decorandus jaarlijks op verschillende locaties binnen Europa georganiseerd en hij neemt zelf deel aan dit toernooi.

Verder is hij actief als scheidsrechter, als bardienst medewerker en als iemand die de pers benadert om prestaties onder de aandacht te brengen (ook internationaal).

Bovendien is decorandus van 2017 tot 2021 bestuurder bij de Nederlandse Roller Bond, sectie Rolhockey geweest. In die functie reisde hij naar toernooien zoals het WK en World Roller Games om Nederland te vertegenwoordigen. De reis- en verblijfskosten waren dan altijd voor eigen rekening.


Lid in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

De graad weerspiegelt de uitstraling en het bereik van de verdiensten. Bij personen die worden benoemd tot Ridder gaat het meestal om verdiensten met een regionale of zelfs landelijke uitstraling en betekenis. Dit in tegenstelling tot de graad Lid waar het vooral gaat om personen die lokaal verdienstelijk zijn (dus binnen de gemeentegrenzen).