ZAANDAM - Op de plek van de Spaghettiflat komen 320 nieuwe woningen. De flat zelf met 117 sociale huurwoningen in verouderde staat, wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een nieuw gebouw op de plek tussen de Clusius­straat, Jaspersstraat en de straat Poelenburg. In het nieuwe gebouw is plek voor maximaal 320 nieuwe woningen. Er komen sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en koopwoningen. Er is veel aandacht voor duurzaamheid, energiezuinigheid en klimaatadaptatie. Het college heeft het bestemmingsplan voor dit nieuwbouwproject naar de gemeenteraad gestuurd ter vaststelling.

Wethouder Wonen Harrie van der Laan: “Dit nieuwbouwproject is onderdeel van Fijn Wonen, dat onder Pact Poelenburg-Peldersveld valt. De gebiedsontwikkeling op deze plek is een impuls voor de buurt. Er komen veel meer woningen terug dan er gesloopt worden. Daarnaast zijn de woningen bestemd voor verschillende doelgroepen en van betere kwaliteit. Dit helpt om van Poelenburg een wijk te maken met een divers woningaanbod en met een aantrekkelijke openbare ruimte. Ik ben enorm trots op dit project en ik kan niet wachten totdat de eerste paal de grond ingaat. ”

Wijkcentrum De Poelenburcht en Huis van de Wijk

Hoe het gebouw er precies uit gaat zien weten we nog niet. In het gebouw komt ruimte komt voor De Poelenburcht en een Huis van de Wijk. Ook is er plek voor onder andere het Sociaal Wijkteam, Centrum Jong en het Jeugdteam. De bestaande woontoren op deze plek met 32 woningen blijft staan omdat deze woningen nog van voldoende kwaliteit zijn.

Planning

Het is nu aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. Daarna zal het bestemmingsplan 6 weken ter inzage worden gelegd. Als de gemeenteraar het bestemmingsplan vaststelt, dan verwacht de gemeente in 2024 een projectontwikkelaar te selecteren. De bestaande woningen worden naar verwachting in 2025 gesloopt. Vervolgens zal in 2026 worden gestart met de nieuwbouw.

Meer weten?

In het Pact Poelenburg- Peldersveld is vastgelegd dat de samenwerkende partners werken aan een diverser woningaanbod en een netto toevoeging van 1.000 nieuwe woningen. In de laatste voortgangsrapportage kunt u meer informatie vinden.