ZAANDAM - Gemeente Zaanstad sluit zich aan bij convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) van het Rijk. Dat betekent dat Zaanstad de komende vijf jaar aanspraak kan maken op in totaal € 5 miljoen subsidie voor het gebruik van uitstootvrij bouwmaterieel bij bouw- en sloopprojecten. Wethouder Mobiliteit Gerard Slegers: “Dat is goed nieuws voor Zaanse ondernemers die willen investeren in uitstootvrij bouwmaterieel. Denk aan elektrische kranen of elektrische bestelbusjes. Veel ondernemers willen daar graag in investeren maar lopen aan tegen hoge kosten waardoor het niet rendabel is. De subsidie helpt om dit gat te dichten. Schoner bouwen is belangrijk omdat het bijdraagt aan een duurzamere en een gezondere leefomgeving.”

Werk-, voer- en vaartuigen in de bouw stoten stikstof-, CO2- en fijnstofemissies uit. Zaanstad heeft een grote woningbouwopgave. Het college vindt schoner bouwen dan ook belangrijk. Daarom wil de gemeente Zaanse aannemers stimuleren om schoon en uitstootvrij bouwmaterieel in te zetten bij bouw-, onderhouds- en sloopprojecten. Daarbij is het belangrijk om aannemers investeringszekerheid en perspectief te bieden om investeringen te (kunnen) doen in schoon en emissieloos bouwmaterieel. De subsidie helpt daarbij. Daarnaast gaat de gemeente stapsgewijs emissie-eisen stellen bij aanbestedingen en bij het verlenen van vergunningen.

Gezondheidswinst


Het Rijk heeft als ambitie om in 2030 60% stikstofbesparing, 75% gezondheidswinst en 0,4 megaton CO2-vermindering te realiseren in de bouw.

Gelden komen uiteindelijk terecht bij ondernemers


Voor bouw-, onderhouds- en sloopprojecten kan Zaanstad aanspraak maken op een subsidieregeling (SPUK SEB) met een maximumbedrag van 1 miljoen euro per jaar. En een maximumbedrag van 5 miljoen euro gedurende 5 jaar. Deze gelden komen uiteindelijk terecht bij de aannemer waardoor dit een financiële stimulans is om duurzamer bouwmaterieel in te zetten. Voor aannemers is het fijn om te werken met een groeipad richting 2030 . Daarnaast is er voor hen nu een speciale subsidie (SSEB) beschikbaar als stimulans om hun bouwmachines te elektrificeren.

Emissie-eisen bij aanbestedingen en vergunningen


Door het Rijk is de landelijke routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ontwikkeld. Deze routekaart en het bijbehorende SEB-convenant zijn onderdeel van het programma SEB waarin de Rijksoverheid, medeoverheden, bouwpartijen en kennisinstellingen samenwerken aan de verduurzaming van de bouw. In dit SEB-convenant worden voor de komende jaren richting 2030 door partijen afspraken gemaakt over de uitvoering van de routekaart. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld het stapsgewijs toepassen van steeds strengere emissie-eisen in aanbestedingen of bij het verlenen van vergunningen. Zo kan er eerst worden ingezet op gebruik schoner materieel (bijv. biodiesel en roetfilters bij bouwlogistiek) en later kan er steeds meer worden uitgevraagd naar de inzet van uitstootvrij bouwmaterieel.

1 juli ondertekenmoment

Op 1 juli 2024 zal wethouder Slegers namens Zaanstad het Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)-convenant ondertekenen. Ongeveer 65 partijen hebben zich verbonden aan dit convenant. Dat zijn verschillende ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten en branche- en netwerkorganisaties.