ZAANDIJK - Het college van Burgemeester en Wethouders is akkoord met het bestemmingsplan Langepad Zaandijk. Op het voormalige Ardagh-terrein in Zaandijk komen 67 woningen, waarvan 20 appartementen in de sociale huursector en 47 koopwoningen. Het industriepand op de hoek van de Willem Dreeslaan en de Arie de Bruijnstraat in Zaandijk wordt gesloopt. Zo komt er plek voor een mooie wijk om te wonen. Wethouder Wessel Breunesse: ‘In deze nieuwe wijk komen de historische paden- en waterstructuur terug. Ruimte voor groen, water èn de geschiedenis komen zo mooi bij elkaar.’ Het college legt het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad.

Erik Schot van ontwikkelaar Blue Banner, die samen met Kuin Vastgoedontwikkeling de nieuwe wijk bouwt: ‘Wij zijn trots op het ontwerp dat we met het projectteam hebben ontwikkeld. De invulling van de voormalige Ardagh locatie wordt divers in woningtypologie en sluit qua architectuur prachtig aan bij het monumentale gedeelte van de wijk. Door het terugbrengen van het water en het herstellen van de loop- en fietsroutes ontstaat er aansluiting bij de naastgelegen buurten. We kijken uit naar de realisatie van het plan.’

Betrokken bewoners


De historie van het gebied speelt een belangrijke rol in de nieuwe wijk. Breunesse: ‘Er ligt een mooi plan waar veel draagvlak voor is. Bewoners en erfgoedverenigingen hebben daar waardevolle suggesties voor aangedragen. De historie van Zaandijk speelt een belangrijke rol in de nieuwe wijk. Zo komt de herinnering aan bijvoorbeeld de smederij van Pielkenrood terug in de nieuwe gebouwen.’

Groen en historische verbinding

Als deze ontwikkeling is afgerond, is de transformatie van het gebied rondom de Zaandijkerkerk klaar. Er komt veel groen en water in deze wijk, waarmee we hittestress bestrijden. Er komen nieuwe bomen en de historische ‘strokenverkaveling’ met waterlopen en paden wordt hersteld. Achter de Zaandijkerkerk kon men vroeger via een brug de sloot oversteken om via het Langepad naar ‘het buurtje achter de kerk’ te komen. Deze cultuurhistorisch waardevolle verbinding wordt hersteld. Het Langepad komt terug als verbinding tussen de kerk en de Domineestuin. Breunesse: ‘We zijn veel dank verschuldigd aan betrokken bewoners en (erfgoed)stichtingen. Zij hebben zich met veel inzet hard gemaakt voor het historisch karakter van deze wijk.’