ZAANDAM - De gemeente gaat samen met ondernemers, inwoners en organisaties een Zaans Klimaatakkoord maken. Zaanstad streeft er naar tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal te zijn en toe te werken naar een circulaire stad met een gezonde leefomgeving voor mens en dier. In dit Klimaatakkoord komt te staan wat er nodig is om daar te komen en welke stappen nodig zijn om dit doel te bereiken. Dit najaar worden hiervoor verschillende klimaattafels georganiseerd. Er is een tafel voor bewoners, ondernemers, de industrie, maatschappelijke organisaties, mobiliteit en de gemeente. Eind 2019 ligt er een eerste versie van het Zaans Klimaatakkoord met daarin de eerste afspraken en concrete initiatieven die er al zijn.

Nederland wil voor 2030 zijn CO2 uitstoot met 49% terugdringen. Om te beschrijven wat er op landelijk niveau hiervoor moet gebeuren heeft de rijksoverheid met partners een Klimaatakkoord gemaakt. Zaanstad gaat dat voor haar eigen stad ook doen.

Een schone en duurzame stad
Wethouder duurzaamheid Sanna Munnikendam: "Iedereen praat, leest of hoort wel over de noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken, het toenemende extreme weer en de enorme afvalberg die we dagelijks produceren. Het is een grote opgave die ons allemaal aangaat. Daarom faciliteert de gemeente dat verschillende partijen elkaar ontmoeten en gaan samenwerken voor een toekomstbestendige stad.Het is fantastisch om te zien dat er in de stad al grote bedrijvendaken zijn met zonnepanelen, inwoners die hun huis klimaatneutraal hebben gemaakt en verschillende groene plekken die goed zijn voor de biodiversiteit en wateroverlast. Nu is het de kunst om hierop voort te bouwen."

In gesprek aan klimaattafels
De klimaattafels zijn geen eenmalige bijeenkomsten. Ze vormen de basis voor en langdurige samenwerking tussen bewoners, ondernemers en overheid. De komende jaren bouwen de tafels verder op bestaande initiatieven en werken we samen aan concrete vervolgstappen richting 2030-2040.

Voor wie?
Verschillende partijen in de stad worden uitgenodigd voor de klimaattafels, maar iedereen is welkom die al deelneemt aan een verduurzamingproject, rondloopt met een goed idee of wil bijdragen aan een nieuw Zaans klimaat. Inbrengen van goede initiatieven, meer lezen over de tafels of aanmelden voor een klimaattafel kan op https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/klimaattafels.