ZAANDAM - Het college van de gemeente Zaanstad wil aan de slag om de Behouden Haven en de directe omgeving daarvan aantrekkelijk te maken. De plek heeft nu niet de uitstraling van een aantrekkelijk woongebied en dat terwijl het een heel centrale ligging heeft. De gemeente ziet kansen om een aantal ontwikkelingen in de buurt tegelijkertijd op te pakken en daarmee de leefbaarheid van dit gebied in het centrum van Zaandam flink te vergroten. Op maandag 11 februari vindt een eerste gesprek hierover met de buurt plaats. Het college bespreekt het voorstel ook nog met de gemeenteraad.


“Ondanks de ligging, vlakbij de Westzijde en de rest van het centrum, heeft de Behouden Haven nu geen mooie uitstraling”, zegt wethouder MAAK.Zaanstad Gerard Ram. “We horen zorgen van buurtbewoners over verloederde panden en onaantrekkelijke openbare ruimte. De gemeente wil daar in overleg met de betrokkenen mee aan de slag. Het is mijn persoonlijke ambitie om ‘onke’ plekken in Zaanstad mooier te maken en ik denk dat hier, op deze plek, nu het moment is om daarmee aan de slag te gaan.”

Behouden Haven extra aandachtsgebied in MAAK.centrum
Het aantrekkelijker maken van het gebied sluit aan bij de herinrichting van de Westzijde, bij de woningbouwprojecten op het terrein van de voormalige Ford Garage en aan de Klokbaai, en bij de wens van een aantal vastgoedeigenaren langs de Westzijde en Klokbaai om hun panden te verbouwen en woningen te realiseren.

School als vliegwiel van ontwikkeling
Eén van de voorstellen voor het opknappen van de buurt is om op de Behouden Haven een nieuwe basisschool te bouwen. De huidige scholen in Oud West zijn niet groot genoeg om aan alle schoolgaande kinderen in het centrumgebied een plek te bieden. Daarom is de gemeente op zoek gegaan naar een locatie in Oud-West die geschikt is om een schoolgebouw neer te zetten. In een centrumgebied bleek dat geen eenvoudige opgave. De Behouden Haven kwam uit dit onderzoek als meest kansrijke locatie. Hierbij biedt de nieuwbouw van een school kansen om de directe omgeving te verbeteren, ook om die geschikt te maken voor een school. Hierbij valt te denken aan het verbeteren van verkeersveiligheid, aantrekkelijke openbare ruimte en het toevoegen van groen.

De buurt in om aandachtspunten op te halen
Het voorstel is nog geen uitgewerkt plan en moet nog aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Daarvoor gaat de gemeente in gesprek met omwonenden. De gemeente wil graag horen wat de betrokken zien als de belangrijkste zaken die aangepakt moeten worden. Hiervoor wordt een eerste bijeenkomst georganiseerd op maandag 11 februari. Mensen die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen ook ook online een vragenlijst invullen en zo hun ideeën te delen. Dit kan via de website maakcentrumwest.zaanstad.nl

Vervolgtraject
De opbrengst van de inloopbijeenkomst en de online reactie krijgen een plek in het voorstel voor de gemeenteraad. Indien de raad akkoord gaat, gaan de gemeente verder in gesprek met alle belanghebbenden.