ZAANDAM - In heel Nederland stijgt het aantal dak- en thuislozen. De laatste jaren zijn er steeds vaker economische (gescheiden of financiële problemen) daklozen. Het aantal jonge dak- en thuislozen groeit ook. De huidige opvang voor deze groepen voldoet niet meer. Dit is voor Zaanstad reden om mee te doen aan de landelijke aanpak "Een (t)huis, een toekomst". Om meer en beter passende ondersteuning te kunnen bieden, hebben de gemeenten gekozen voor een gecombineerde aanbesteding van beschermd wonen en opvang jongvolwassen dak- en thuislozen. De opdracht bestaat uit twee delen: Beschermd Verblijf en Beschermd Thuis, waarbij je een eigen woning hebt met intensieve begeleiding aan huis. Uitgangspunt bij deze aanbesteding is dat de aandacht steeds meer verlegd wordt van opvang in een instelling naar begeleiding thuis. De opvang van jongvolwassen dak- en thuislozen is in beide onderdelen aan de orde. meegenomen. De aanbesteding is afgerond en de opdracht is gegund. Een nieuw samenwerkingsverband van Leviaan, stichting Leger des Heils, Parnassia Groep en stichting Odion krijgt de opdracht voor het organiseren van Beschermd Verblijf. Voor Beschermd Thuis zijn dezelfde partijen gegund, aangevuld met stichting PerMens, DnoDoen, Heeren van Zorg en stichting Bronx Begeleid Wonen.

Van langdurige maatschappelijke opvang naar zo snel mogelijk een eigen thuis
Wethouder Zorg Natasja Groothuismink: 'We maken nu echt een goede beweging. Hiermee sluiten we in onze regio aan bij de ambitie van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid: zoveel mogelijk een passende woonplek creëren, mét de benodigde begeleiding. Voor dak- en thuislozen ouder dan 23 jaar is de huidige opvang in de locatie Zaanerf niet meer voldoende. Ook voor de jongvolwassen dak- en thuislozen (18-23 jaar) hebben we te weinig plekken, Met de nieuwe aanbesteding verwachten we ook voor de groep met zwaardere problematiek langere tijd opvang en begeleiding te kunnen bieden. De bedoeling is dat waar dat kan jongvolwassenen zo snel mogelijk na de eerste opvang – maximaal 3 maanden – terecht kunnen in een eigen jongerenwoning met ambulante begeleiding in de wijk.

Bibob onderzoek leidt tot uitsluiting inschrijvers en aangifte
Omdat het gaat om de zorg voor vaak kwetsbare inwoners voor wie we middelen inzetten, wil gemeente Zaanstad er zeker van zijn dat ze met betrouwbare partners in zee gaat. Om zorgfraude effectief aan te pakken is het belangrijk om fraude niet alleen aan te pakken als deze plaatsvindt, maar vooral om fraude te voorkomen door vroeg te signaleren en in te grijpen. Sinds 2020 is het ook bij aanbestedingen in het maatschappelijk domein mogelijk om een Bibob procedure toe te passen. Dat is een onderzoek naar de integriteit van een organisatie. In deze aanbesteding is gebruik gemaakt van de bevoegdheid een Bibob onderzoek deel uit te laten maken van de procedure. Er zijn partijen uitgesloten wegens het niet of onvolledig verstrekken van informatie voor het Bibob onderzoek. Deze redenen hebben geleid tot het besluit om aangifte te doen tegen diezelfde partijen wegens valsheid in geschrifte.