ZAANDAM - heeft zich aangemeld voor de pilot van de Rijksoverheid voor legale wietteelt om de teelt uit het criminele circuit te halen. Voorwaarde voor Zaanstad om deel te nemen is dat het Rijk voldoende juridische ondersteuning biedt en de financiële consequenties dekt. Eind 2017 heeft de gemeenteraad het college van B&W de opdracht gegeven om de gemeente Zaanstad aan te melden voor het experiment gesloten coffeeshopketen.

Burgemeester Jan Hamming: "Verkoop van cannabis via de voordeur mag nu wel, maar de inkoop via de achterdeur is illegaal. Dat is een onwenselijke situatie die veel criminaliteit in de hand werkt. Het is daarom goed dat deze landelijke pilot wordt opgestart. Punt van zorg is echter wel de onduidelijkheid of Zaanstad mag rekenen op compensatie vanuit het rijk voor de financiële consequenties en voldoende juridische ondersteuning, hierover gaan wij in gesprek."

De kandidaatstelling betekent overigens nog niet dat Zaanstad daadwerkelijk pilotgemeente zal gaan worden. Er worden vanuit de rijksoverheid nog gesprekken gevoerd met alle gemeenten die belangstelling hebben. De minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Medische Zorg en Sport selecteren maximaal tien gemeenten die aan het experiment gaan deelnemen. Als Zaanstad wordt geselecteerd, zal de gemeente bij de uitwerking nauw samenwerken met de Zaanse coffeeshops.

Opzet en doel van het experiment gesloten coffeeshopketen
Tijdens het experiment kunnen coffeeshops in de deelnemende gemeenten legaal geteelde, op kwaliteit gecontroleerde hennep in- en verkopen. Deze hennep wordt geproduceerd door maximaal tien telers die hiervoor een vergunning kunnen aanvragen. De telers bepalen samen met de coffeeshops welke variaties hennep geteeld worden. De telers zorgen voor voldoende aanbod, laten hun hennep op kwaliteit controleren en zijn verantwoordelijk voor het verpakken. De coffeeshops verkopen de producten zoals geleverd door de teler en zijn verantwoordelijk voor heldere voorlichting aan de klanten over de producten en over het voorkomen van (problematisch) gebruik. Het experiment gesloten coffeeshopketen zal uit drie fasen bestaan: de voorbereidingsfase (waaronder de overgangsfase), de experimenteerfase en de afbouwfase. De verwachting is dat de voorbereidingsfase ten minste één jaar duurt, de experimenteerfase vier tot vijfeneenhalf jaar en de afbouwfase zes maanden.

Door middel van de aanmelding voor de pilot met legale wietteelt, wil de gemeente het mogelijk maken dat er op kwaliteit gecontroleerde hennep verkocht kan worden in Zaanstad. De gemeente zal zelf geen vergunningen verstrekken voor geïnteresseerde telers. Dit gebeurt door het Rijk.