ZAANDAM - Organisatie van een evenement in Zaanstad moet weer aantrekkelijk worden. Het College van B&W wil daarom alle aanbevelingen overnemen van het onafhankelijke Event Safety Institute (ESI). ESI analyseerde de problemen waar organisatoren de afgelopen jaren tegenaan liepen en adviseert de gemeente om professioneler te gaan werken. Ook de organisatoren zélf moeten – onder begeleiding van de gemeente – een verbeterslag maken.

Op basis van het stevige adviesrapport van het Event Safety Institute (ESI) is de “Aanpak Evenementen meer mogelijk maken” gemaakt. Het college stelt nu aan de gemeenteraad voor om voor uitvoering van deze aanpak budget vrij te maken bij de voorjaarsnota 2024. Voor de begroting van het lopende jaar 2024 en voor 2025 is éénmalig € 250.000 respectievelijk € 438.000 euro geraamd. Vanaf 2026 zijn de kosten elk jaar € 265.000.

Wethouder Kunst en Cultuur Wessel Breunesse: “Evenementen zijn belangrijk voor Zaanstad. Ze zorgen voor reuring en verbinding. Vooral kleine en middelgrote evenementen zijn plekken waar Zaankanters elkaar treffen. We hebben de stevige conclusies uit het onderzoeksrapport in april gedeeld met de organisatoren van maatschappelijke evenementen en ook zij herkennen – net als wij - het beeld. We stellen dan ook voor alle aanbevelingen uit het rapport over te nemen. Zaanstad is een prachtplek om mooie evenementen te organiseren en die willen we faciliteren”.

Met uitvoering van de “Aanpak Evenementen meer mogelijk maken” brengt Zaanstad de dienstverlening rond evenementen op orde. De regeldruk gaat waar mogelijk omlaag en organisatoren krijgen betere ondersteuning bij het aanvragen en organiseren van evenementen. Belangrijke onderdelen zijn;

- In het vergunningentraject voor evenementen komt meer ruimte voor overleg tussen organisatoren en de gemeente om samen een goede risico-inschatting te maken en passende maatregelen te nemen;
- De meldingsplicht voor evenementen verruimt van 75 naar 250 personen waardoor veel minder evenementen vergunningplichtig zijn;
- Organisatoren van (maatschappelijke) evenementen krijgen bijscholing en hulp aangeboden, bijvoorbeeld bij het maken van een veiligheidsplan of plattegrond;
- Extra capaciteit binnen het team Evenementen voor een evenementenvergunning coördinator en een beleidsmedewerker evenementen.

Rapport ESI

ESI heeft alle problemen geïnventariseerd waarmee organisatoren van kleine en middelgrote evenementen te maken krijgen. Het bureau adviseert Zaanstad verbeterpunten op vijf onderdelen. Zowel het vergunningenproces, het evenementenbeleid, de capaciteit en expertise van de afdeling evenementen, het kennisniveau bij de evenementenorganisatoren als de plek van het team evenementen binnen de gemeente moeten beter.

Alle stukken vind je hier: Evenementen meer mogelijk maken Zaanstad - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)