ZAANDAM - Burgemeester Jan Hamming heeft de gemeenteraad om een zienswijze gevraagd over één van de aanpassingen van het coffeeshopbeleid. Het gaat dan om de belangrijkste wijziging, namelijk dat een nieuwe coffeeshop zich in Zaanstad Noord kan vestigen. Deze aanpassing is doorgevoerd op verzoek van de gemeenteraad. Na een positieve zienswijze van de gemeenteraad is het besluit genomen.

Ook heeft burgemeester Hamming de regels rondom de lotingprocedure voor de vergunningaanvraag aangescherpt. Daarnaast moeten coffeeshophouders voortaan een veiligheidsplan opstellen waarin onder andere wordt beschreven op welke manieren mogelijke overlast wordt voorkomen en hoe de openbare orde & veiligheid rondom de coffeeshop wordt gewaarborgd.

Coffeeshop in Noord
In Zaanstad kunnen er maximaal drie vergunningen aan coffeeshops worden verleend. Twee daarvan zijn momenteel vergeven aan coffeeshops in Zaandam. "De gemeenteraad heeft gevraagd om het mogelijk te maken de derde coffeeshop in Zaanstad Noord te vestigen", geeft burgemeester Jan Hamming aan. "Met de aanpassingen in het beleid maken we dat nu mogelijk. Voortaan zullen er dan ook maximaal twee vergunningen aan coffeeshops in Zaandam en één vergunning aan een coffeeshop in Zaanstad Noord worden verleend. We hebben de afgelopen periode ook onderzoek gedaan bij inwoners. Duidelijk is dat er gemengde gevoelens zijn over de vestiging van een coffeeshop en dat is begrijpelijk. Dit vraagt van de toekomstige exploitant dus inzet om dat in goede banen te leiden".

Lotingprocedure
Waar de coffeeshop in Zaanstad Noord komt is nog niet bekend. Eerst wordt het gewijzigde coffeeshopbeleid vastgesteld, vervolgens kan de lotingsprocedure worden gestart. Ondernemers die interesse hebben in het exploiteren van een coffeeshop kunnen zich na de bekendmaking van de start van de lotingsprocedure via een formulier op de gemeentelijke website aanmelden. Na de loting mag de nummer 1 een vergunningaanvraag indienen. Daarin moet hij al zijn plannen rondom de coffeeshop inclusief locatie op een rij zetten. Als aan alle eisen wordt voldaan dan kan de vergunning worden verleend.

Veiligheidsplan
Een nieuw onderdeel van de vergunningaanvraag is de verplichting om een veiligheidsplan in te dienen. In dit plan moet de aanvrager onder andere aangeven op welke manier drugsverslaving wordt voorkomen en hoe het toezicht op leeftijdscontrole is geregeld. Ook maatregelen die overlast in de omgeving voorkomen moeten beschreven worden in het veiligheidsplan.