ZAANSTAD - De gemeente verstuurt dit jaar de aanslagen Gemeentebelastingen 2019 later dan gebruikelijk. Normaal gesproken ontvangen inwoners van Zaanstad de aanslag eind februari. Dit jaar wordt deze in maart verstuurd. Per post of digitaal in de berichtenbox op www.mijnoverheid.nl.

Op de aanslag Gemeentebelastingen 2019 staan, persoons- en situatieafhankelijk, verschillende gemeentelijke belastingen, zoals de onroerende zaakbelasting, afvalstoffen- en rioolheffing. Normaal gesproken worden de aanslagen eind februari verstuurd. Nu gebeurt dit in de tweede helft van maart.

Het kadaster is in oktober 2018 overgestapt naar een nieuw systeem. Hierdoor konden zij tijdelijk geen gegevens aanleveren die de gemeente nodig heeft voor het opleggen van aanslagen. Het was daarom niet mogelijk om de aanslagen zoals gebruikelijk in februari te versturen.

Praktische informatie
Betaalt u de aanslag via automatische incasso? Dan wordt dat net als voorgaande jaren in 10 termijnen afgeschreven, met als laatste termijn in januari 2020. Als u heeft aangegeven dat u de aanslag digitaal wilt ontvangen, dan wordt deze verzonden naar uw berichtenbox op www.mijnoverheid.nl. Maakt u nog geen gebruik van MijnOverheid en wilt u uw aanslag digitaal ontvangen, meldt u dan uiterlijk op 1 maart 2019 aan op www.mijnoverheid.nl.